Dé studentenverzekering specialist

Inboedelverzekeraar Univé

Als één van de grootste totaalverzekeraars van Nederland kan je bij Univé terecht voor onder meer een zorg-, reis- of inboedelverzekering. In dit artikel zal specifiek worden ingegaan op de inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering verzeker je de gehele waarde van de inboedel van je huis.

Direct naar Univé

Unive logo

Wat dekt de inboedelverzekering van Univé?

De inboedelverzekering van Univé biedt onder meer dekking voor schade aan je inboedel als gevolg van diefstal, storm, water of brand. De verzekering beslaat alle zaken die niet vastzitten aan het huis zelf, bijvoorbeeld:

 • Interieur, zoals je meubilair;
 • Huisdieren;
 • Fototoestel of videocamera;
 • Laptop, televisietoestel;
 • Hometrainer;
 • Instrumenten;
 • Een bijzondere verzameling, zoals zeldzame vinyl platen.

Deze niet-limitatieve lijst geeft een goede indruk van zaken die zoal onder de dekking vallen van de Univé inboedelverzekering. Indien je op zoek bent naar een meer volledig dekkingsoverzicht, kan je de polisvoorwaarden van de Univé inboedelverzekering raadplegen.

Wat kost de Univé inboedelverzekering?

Wat de inboedelverzekering bij Univé kost, is onder andere afhankelijk van het soort woning, locatie en de hoeveelheid kamers. Indien je een inboedelverzekering bij Univé wilt afsluiten, dient de buitengevel van je woning in ieder geval van steen te zijn en de woning een harde dakbedekking (dakpannen bijvoorbeeld) te hebben. In dit voorbeeld gaan we uit van een student die een willekeurige kamer huurt in een studentenflat in Amsterdam.

Verzekering

Premie

Univé Inboedelverzekering

Vanaf €12,02 per maand

All Risk Inboedelverzekering

Vanaf €0,71 extra per maand

Buiten-de-deurdekking

Vanaf €8,48 extra per maand

Naar Univé
De hoofdverzekering van Univé kent twee varianten: een basis en een allrisk verzekering. De allrisk variant in tegenstelling tot de basis variant vergoedt ook schade als gevolg van plotselinge onvoorzienbare gebeurtenissen. Stoot je bijvoorbeeld per ongeluk je laptop van de tafel? Dan valt dit onder de dekking.

Wat krijg je precies vergoed?

Indien de betreffende spullen uit je inboedel nog te herstellen zijn, krijg je een vergoeding ter hoogte van de herstelkosten. Is er echter sprake van onherstelbare schade? Dan krijg je in de meeste gevallen de nieuwwaarde vergoed. Bepaalde zaken worden echter alleen tegen dagwaarde vergoed, het gaat onder meer om de volgende situaties:

 • Inboedel dat op het moment van beschadiging nog maar 40% waard is van de nieuwwaarde;
 • Brommers, motormaaiers en snorfietsen;
 • Zonwering en antennes;
 • Aanhangers, vaartuigen of caravans en onderdelen/accessoires.

Wat betreft kunst, verzamelingen en overige antieke goederen wordt de zeldzaamheidswaarde vergoed.

Verzekerde bedrag

Voor de categorie ‘kostbare inboedelzaken’ geldt een beperkte dekking. Het betreft de volgende zaken:

Welke zaken?

Verzekerd bedrag

Inboedel

Volledig

Lijfsieraden

€5000,-

Audiovisuele- en computerapparatuur

€10000,-

Huurdersbelang

€10000,-

Naar Univé

Wat is niet verzekerd?

In de voorwaarden van de Univé inboedelverzekering zijn bepaalde schadeoorzaken uitdrukkelijk uitgezonderd van vergoeding. Het betreft onder meer:

 • De schade is opzettelijk toegebracht, dan wel bewust roekeloos;
 • Schade als gevolg van wettelijk verboden activiteiten, bijvoorbeeld het verbouwen van wiet;
 • Schade als gevolg van slecht dan wel onvoldoende onderhoud aan de woning. In geval van brand of ontploffing wordt op deze grond echter geen beroep gedaan;
 • Constructie- en bouwfouten als gevolg waarvan schade ontstaat. In geval van brand of ontploffing wordt op deze grond echter geen beroep gedaan.

Aanvullende verzekeringen

Univé biedt geen aanvullende verzekeringen aan in aanvulling op de hoofdinboedelverzekeringen. Je kan echter voor twee verschillende varianten kiezen, waarbij de meest uitgebreide variant kan worden vergeleken met een allrisk inboedelverzekering omdat ook schade die je zelf per ongeluk toebrengt aan je inboedel onder de dekking valt.

Vind je deze informatie nuttig?