Zorgverzekering vergoedingen

Het kan zijn dat je als student in meer of mindere mate bepaalde zorgkosten maakt. Je vraagt je af in hoeverre deze kosten worden vergoed door je basisverzekering of eventuele aanvullende verzekeringen. Per soort vergoeding wordt op deze pagina uiteengezet in hoeverre de kosten door je (aanvullende) verzekering worden gedekt.

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Wil je toch de kosten van dergelijke behandelingen vergoed krijgen, dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij verschillende zorgverzekeraars krijg je de kosten van alternatieve geneeswijzen tot op bepaalde hoogte vergoed. Wat je precies vergoed krijgt is afhankelijk van de dekkingsgraad en de maximale vergoeding op jaarbasis.

Lees meer over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen.

Anticonceptie

Als student krijg je in de bloei van je leven ongetwijfeld te maken met anticonceptiemiddelen. Anticonceptiemiddelen voor vrouwen tot 21 jaar worden volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Vrouwen vanaf 21 jaar dienen een aanvullende verzekering af te sluiten indien zij een vergoeding willen ontvangen voor anticonceptiemiddelen. Deze aanvullende pakketten bieden vaak een vergoeding tegen een bepaald percentage en tot een maximum bedrag, bijvoorbeeld 100% tot max. €50 per jaar. Ook worden bij enkele verzekeraars condooms tot een maximum van 50 stuks per jaar vergoed.

Lees meer over de vergoeding van anticonceptiemiddelen.

Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek kan nodig zijn om diverse redenen: je (huis)arts kan het noodzakelijk vinden voor het stellen van een diagnose, voor een preventieve gezondheidscheck of om de effecten van een al lopende behandeling of ziekteverloop in kaart te brengen. Verschillende bloedonderzoeken, hoe deze worden afgenomen en de vergoeding van deze onderzoeken vanuit je zorgverzekering komen in dit artikel aan bod.

Lees meer over de vergoeding van bloedonderzoek.

Brillen en lenzen

Indien je lens- of brildrager bent kan dit een behoorlijke kostenpost voor je zijn als student. Je basisverzekering vergoedt de kosten van brillen en lenzen over het algemeen niet. Slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij bepaalde oogafwijkingen, krijg je een vergoeding indien dit medisch noodzakelijk is. Indien je toch de kosten tot op bepaalde hoogte vergoed wil zien, kan je er voor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze aanvullende pakketten bieden een tegemoetkoming in de kosten van brillen en lenzen. Sluit je een dergelijk pakket alleen af voor de vergoeding van de kosten van brillen en lenzen, dan wegen de premiekosten vaak niet op tegen de verkregen vergoeding.

Lees meer over de vergoeding van brillen en lenzen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit het basispakket. Alleen indien je een chronische aandoening hebt krijg je de kosten vanaf de 21e behandeling vergoed. Wil je een vergoeding voor de kosten die je bij de fysio maakt? Dan dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Wat je aanvullende verzekering precies dekt, is afhankelijk van het gekozen pakket en verzekeraar.

Lees meer over de vergoeding van fysiotherapie.

Geneesmiddelen

Als student kom je ongetwijfeld wel eens in aanraking met het gebruik van bepaalde medicijnen. In hoeverre worden bepaalde medicijnen vergoed door je zorgverzekering? Vanuit het basispakket krijg je de meest gangbare medicatie vergoed. Het gaat om alle medicijnen die geregistreerd staan in het Geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVs). Bij bepaalde medicatie betaal je desondanks nog een eigen bijdrage of vallen de kosten deels onder je eigen risico. Ook kan het zijn dat bepaalde medicatie buiten de GVs valt. Indien je een vergoeding wil voor deze geneesmiddelen dien je een aanvullende verzekering af te sluiten.

Lees meer over de vergoeding van geneesmiddelen.

Kraamzorg

Een kraamverzorger biedt hulp bij het verzorgen van een pasgeborene. Denk hierbij aan tips en uitleg bij het verzorgen van de baby, maar ook op het gebied van huishouden kunnen bepaalde zaken uit handen worden genomen door de kraamverzorger. De basiszorgverzekering biedt een vergoeding voor kraamzorg. Hierbij is geen sprake van het eigen risico, maar wel van een eigen bijdrage. Wil je een vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? Dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees meer over de vergoeding van kraamzorg.

Medisch pedicure

Waar een ‘gewone’ pedicure zich voornamelijk richt op de verzorging, masseren en het mooi maken van de voet, richt de medisch pedicure zich tevens op risicovoeten. Hierbij is sprake van een verhoogd risico op complicaties, zoals bij diabetespatiënten of ouderdom. De kosten zijn afhankelijk van het type behandelmethode. Bij het overgrote deel van de gevallen zul je een aanvullende verzekering nodig hebben om de kosten van de medisch pedicure vergoed te krijgen.

Lees meer over de vergoeding van een behandeling bij de medisch pedicure.

Ooglaseren

Een ooglaserbehandeling is een dure aangelegenheid. Een goede investering op de lange termijn, het herstel van je oogafwijking leidt er immers toe dat je geen brillen of lenzen meer hoeft te dragen en aan te schaffen. De basisverzekering vergoed over het algemeen niet de kosten van een dergelijke behandeling. Indien je een vergoeding wil ontvangen voor deze kosten dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Wat precies vergoed wordt per aanvullende verzekering is afhankelijk van de dekkingsgraad en het maximale bedrag wat voor vergoeding in aanmerking komt. Dit verschilt ook weer per verzekeraar, zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld 100% van de kosten vergoed krijgt tot een maximum van €750,- eenmalig.

Lees meer over de vergoeding van ooglaseren

Orthodontie

Orthodontie is niet leeftijdsgebonden, het kan zijn dat je pas als student aan de beugel gaat. Studenten vanaf 18 jaar krijgen orthodontiekosten niet vergoed vanuit het basispakket. Een aanvullende verzekering biedt dan uitkomst. In de regel bieden verzekeraars aanvullende pakketten aan die een bepaald percentage van de kosten dekken tegen een maximumbedrag. Zo kan het zijn dat je bij een bepaalde verzekeraar bijvoorbeeld 90% van de kosten vergoed krijgt tot een maximum van €500 eenmalig.

Lees meer over de vergoeding van orthodontie.

Psychische hulpverlening

Als student kan je te maken krijgen met bepaalde psychische problemen. Deze kunnen studiegerelateerd zijn maar ook betrekking hebben op je persoonlijke leven. Indien je psychische hulp zoekt, is de meest gangbare weg eerst je huisarts te bezoeken. Deze kan je eventueel zelf behandelen of je doorverwijzen naar een andere specialist. Zonder deze verwijsbrief krijg je in de meeste gevallen de kosten die je maakt bij een zelf uitgekozen psycholoog niet vergoed. Psychologische zorg wordt sinds 2014 volledig vergoed vanuit je basispakket.

Lees meer over de vergoeding van psychische hulpverlening.

Schurft

Studenten hebben tegenwoordig steeds vaker problemen met schurft. Schurft is een huidaandoening die ontstaat door de Sarcoptes scabiei-mijt. Deze aandoening veroorzaakt vaak hevige jeuk en discomfort en kan overgedragen worden door lichamelijk contact. In bepaalde situaties kan schurft zelfs huidirritaties en bijkomende infecties veroorzaken. Denk je dat je schurft hebt opgelopen, neem dan contact op met je huisarts.

Lees meer over de vergoeding van schurft.

Sportarts

Ben jij een student met een topsportcarrière of ben je een recreatieve sporter met chronische pijnklachten tijdens het sporten. In beide gevallen is het verstandig om medisch advies bij een sportarts in te winnen. Ook de vergoeding voor de sportarts wordt sinds 2016 vergoed vanuit het basispakket.

Lees meer over de vergoeding van de sportarts.

Ziekenhuisopname

Kosten die voortvloeien uit ziekenhuisopname krijg je volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende en niet-spoedeisende zorg. Bij niet-spoedeisende hulp worden de opnamekosten niet vergoed zonder geldige verwijsbrief. Daarnaast maken veel verzekeraars gebruik van gecontracteerde zorgverleners. Door middel van onder meer prijsafspraken kan je verzekeraar de zorg tegen een scherpe premie aanbieden. Dat betekent echter dat indien je een niet-gecontracteerd ziekenhuis kiest, de kosten slechts beperkt vergoed worden. Uiteraard geldt dit niet voor spoedeisende gevallen.

Ziekte van Lyme

Teken zijn er het hele jaar door, maar de kans op een tekenbeet is het grootst tussen maart en oktober. Als de teek de bacterie Borrelia burgdorferi bij zich draagt, is er een risico dat je de ziekte van Lyme kan krijgen. Deze ziekte ontwikkelt zich langzaam en kan diverse symptomen veroorzaken, zoals pijn in het gezicht, dubbel zien, ontsteking van het oog, moeilijkheden met het sluiten van het oog, rode uitslag op diverse delen van het lichaam, of hartkloppingen. Voor de behandeling van Lyme is een antibioticakuur nodig, die door een huisarts moet worden voorgeschreven.

Lees meer over de vergoeding van de ziekte van Lyme.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.cz.nl
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.