Ziekenhuis bij jou in de buurt

Op het moment dat je een spoedoperatie dient te ondergaan of minder dringende medisch specialistische zorg nodig hebt, ben je aangewezen op een ziekenhuis bij jou in de buurt. Verlenen alle ziekenhuizen dezelfde zorg? Komen de behandelkosten via je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking? En kan je met je zorgverzekering bij elk ziekenhuis worden behandeld zonder extra kosten?

Welke zorg verleent het ziekenhuis bij jou in de buurt?

Afhankelijk van de zorg die het ziekenhuis bij jou in de buurt aanbiedt, kan je voor een veelheid aan behandelingen terecht. Ziekenhuizen zijn opgedeeld in afdelingen die elk een eigen specialisme hebben, bijvoorbeeld dermatologie of spoedeisende hulp. Er zijn veel ziekenhuizen die om redenen van kostenbesparing en kwaliteitsverhoging zich toeleggen op bepaalde specialismen. Dat betekent dat je niet bij elk ziekenhuis voor dezelfde behandeling of operatie terecht kan, met name voor complexe operaties. Zo legt het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam zich toe op de behandeling van oncologische patiënten.

Vrije zorgkeuze?

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners als ziekenhuizen over bijvoorbeeld de prijs en kwaliteit van de zorg. Indien je een ziekenhuis bezoekt waar je verzekeraar geen contract heeft, kan het zijn dat je niet alle behandelkosten vergoed krijgt en een deel zelf dient bij te betalen. Of je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met bepaalde zorgverleners en welke dit dan zijn kan je terug vinden in de polisvoorwaarden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen naturapolissen en restitutiepolissen.

Naturapolis/Budgetpolis

Indien je een naturapolis of budgetpolis hebt, krijg je de zorg van de door jouw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Kies je voor een andere zorgverlener waar geen contract mee is afgesloten? Dan wordt de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoed.

Restitutiepolis

In geval van een restitutiepolis krijg je een standaardvergoeding voor de zorg, ongeacht naar welke zorgverlener je gaat. Je hebt dus meer keuzevrijheid. Er worden wel afspraken met zorgverleners gemaakt, echter dit leidt er alleen toe dat als je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat je zelf de rekening moet voorschieten. Deze krijg je later uiteraard vergoed.

Minimum kwaliteitseisen

Een zorgverzekeraar kan ook in zijn geheel vergoeding van de behandelkosten weigeren indien het ziekenhuis niet voldoet aan de minimum kwaliteitseisen die zijn overeengekomen met de zorgverzekeraars. De branche-organisatie van de Nederlandse zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, heeft inzichtelijk gemaakt welke ziekenhuizen aan deze eisen voldoen en welke behandelingen deze ziekenhuizen aanbieden.

Vergoeding zorgverzekering

Via je basiszorgverzekering krijg je de opnamekosten en behandelingskosten in het ziekenhuis bij jou in de buurt vergoed. Let daarbij wel op de eventuele afspraken die gemaakt zijn met gecontracteerde zorgverleners. Kies je voor een andere niet-gecontracteerde zorgverlener, dan kan het zijn dat je niet alle kosten volledig vergoed krijgt.

Onder de kosten die vergoed worden vallen onder meer de kosten voor verpleging en verzorging. Ook bijkomende kosten, zoals operatiekamergebruik, röntgenfoto’s en eventuele verband- en geneesmiddelen worden in de regel vergoed.

Eigen risico

Voor de opname- en behandelkosten in het ziekenhuis bij jou in de buurt geldt het (wettelijk verplicht) eigen risico van €385,-. Heb je een hoger eigen risico afgesloten, dan kan het eigen risico tot maximaal €885,- oplopen. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten die voor eigen rekening komen. Je betaalt deze kosten eenmalig voor verschillende soorten zorg, zoals ziekenhuisopname of psychologische hulpverlening. Heb je nog een resterend bedrag aan eigen risico? Dan dien je dit bedrag eerst nog zelf te betalen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.