Vrije zorgkeuze of niet?

Wat betekent het als een zorgverzekeraar je vrije zorgkeuze aanbiedt? Kort gezegd kan je dan geheel zelf de keuze maken naar welke zorgverlener je gaat. In dit artikel zal verder worden uitgelegd wat de vrije zorgkeuze precies inhoudt.

Gecontracteerde zorgverleners

Stel dat je verzekeraar afspraken heeft met het VU ziekenhuis in Amsterdam. Indien je naar een ziekenhuis gaat waar geen afspraken mee zijn gemaakt, bijvoorbeeld het AMC Amsterdam, dan worden de gemaakte zorgkosten niet of beperkt vergoed. Het gaat daarbij om geplande zorg. Voor spoedeisende hulp hoef je dus niet half Nederland door te rijden om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Zoals uit het voorbeeld al blijkt maakt een deel van de zorgverzekeraars afspraken over de te hanteren prijzen met zorgverleners. Deze verzekeraars vergoeden slechts de zorgkosten die je maakt bij deze zogenaamde gecontracteerde zorgverleners. Je betaalt vaak minder premie, maar daar staat tegenover dat je wordt beperkt in je keuzemogelijkheden.

Wat zijn de voor- en nadelen van vrije zorgkeuze?

Het meest in het oog springende voordeel van vrije zorgkeuze is natuurlijk de keuzevrijheid in zorgverleners voor wat betreft geplande zorg. Ongeacht eventuele prijsverschillen wordt de verleende zorg volledig vergoed door je verzekeraar. Een nadeel van vrije zorgkeuze is dat daartegenover in de meeste gevallen een hogere premie staat. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan dien je zelf het prijsverschil of in het meest extreme geval zelfs de volledige kosten te vergoeden.

Gecontracteerde zorg heeft echter ook voordelen. Door middel van prijs- en kwaliteitsafspraken met zorgverleners kan je verzekeraar zorg tegen een lagere premie aanbieden. Daarbij wordt bovendien een bepaald kwaliteitsniveau gewaarborgd door je verzekeraar die vaak goed aansluit op de doelgroep van de verzekering.

Restitutiepolis versus naturapolis

Of je vrije zorgkeuze hebt, is vrijwel geheel terug te voeren op het soort polis dat je zorgverzekeraar aanbiedt. Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de naturapolis en de restitutiepolis.

Naturapolis

Biedt je zorgverzekeraar een naturapolis aan, dan heb je geen vrije zorgkeuze. Je bent dan gebonden aan gecontracteerde zorgverleners als je de zorgkosten volledig vergoed wil zien. Een naturapolis hoeft overigens niet altijd een beperking te zijn voor je keuzemogelijkheden, het kan bijvoorbeeld zijn dat er afspraken zijn gemaakt met alle zorgverleners in jou woonomgeving. In dat geval kan je alsnog gewoon kiezen naar welke zorgverlener je wil.

Restitutiepolis

Een restitutiepolis daarentegen biedt je vrije zorgkeuze. Bij een restitutiepolis dien je de rekening eerst zelf voor te schieten. Vervolgens kan je de rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis daarentegen gaat de rekening direct naar je zorgverzekeraar.

Budgetpolis

Nieuw is de budget natura polis. Bij sommige zorgverzekeraars bestaat de optie je keuze uit verschillende zorgverleners nog sterker te beperken. Je dient bovendien veel zaken online te regelen, zoals aanschaf van medicijnen via een online apotheek. Hiertegenover staat een lagere maandelijkse premie.

Waar kan ik zien wat voor polis mijn verzekeraar aanbiedt?

In de polisvoorwaarden van je verzekeraar staat vaak bij de omschrijving van je basisverzekering waar je precies voor verzekerd bent. Het soort polis, dus een natura- of restitutiepolis wordt daar ook genoemd.

Beperkte vrije zorgkeuze

Naast vrije zorgkeuze en de beperkte zorgkeuze bestaat er ook een tussenvorm. Deze tussenvorm wordt de beperkte vrije zorgkeuze genoemd. Dat houdt in dat je wel voor een andere niet-gecontracteerde zorgverlener kan kiezen, maar dat de zorgkosten die je vergoed krijgt in dat geval lager zullen uitvallen. Bij deze tussenvorm wordt je dus niet geheel in je keuzemogelijkheden beperkt, maar valt de vergoeding van de zorgkosten lager uit.

Hoe hoog vallen deze extra kosten uit?

Wat zijn de extra kosten indien je naar een andere zorgverlener gaat? Stel je voor, je gaat naar de apotheek bij jou in de buurt waar geen contract mee is afgesloten. Gemiddeld betaal je dan ongeveer zo’n 20% tot 30% meer voor je medicatie. Hetzelfde geldt voor zorg verleend in bijvoorbeeld een ander ziekenhuis dan waar afspraken mee zijn gemaakt door je zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars dien je in de meest extreme gevallen zelfs voor de helft van de kosten op te draaien.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.