Dé studentenverzekering specialist

Dekking kostbaarhedenverzekering

Als je kostbaarheden in je bezit hebt, zoals kunst, een verzameling of dure apparatuur, is het verstandig om deze apart mee te verzekeren in je inboedelverzekering. Maar de inboedelverzekering vergoed vaak maar tot een bepaald bedrag. Als je eigendommen veel geld waard zijn, is het daarom verstandig om voor deze voorwerpen een aparte verzekering af te sluiten. Dit kan met een kostbaarhedenverzekering. Hieronder lees je wat dit precies betekent.

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Een kostbaarhedenverzekering dekt schade aan of diefstal van kostbaarheden als bijvoorbeeld muziekinstrumenten, kunst, sieraden, een bijzondere verzameling, antiek of dure apparatuur zoals een computer, camera of audio-installatie. Voordat een kostbaarhedenverzekering afgesloten kan worden, moet de waarde van de kostbaarheden bepaald worden.

Vastleggen

Om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten is een goed en volledig taxatierapport belangrijk. Zorg er dus voor dat alles wat je wilt meeverzekeren in het rapport is vastgelegd, dit is namelijk het overzicht van je kostbare spullen. Loop deze lijst regelmatig na en vul hem aan wanneer je iets aanschaft van grote waarde. Zo voorkom je verrassingen als er iets gebeurt. Heel verstandig is ook om overal foto´s van te maken.

Premie

De premie van je kostbaarhedenverzekering is een percentage van het verzekerde bedrag. Wat ook met de premie te maken heeft, is het dekkingsgebied (alleen binnen Nederland, binnen Europa of de hele wereld) en de mate van beveiliging (vooral bij kunst en antiek). Dit bedrag kan nog best hoog worden, zorg er dus altijd voor dat het rapport helemaal volledig en duidelijk is.

Taxeren

Als je je spullen vooraf wilt laten taxeren, kun je hier een taxateur voor inhuren. Het kan ook zo zijn dat je verzekeraar je waardevolle spullen achteraf taxeert op basis van aankoopnota’s en juweliersverklaringen. Een bijkomend voordeel van een taxatierapport is dat de waarde van het taxatierapport geldt en niet bijvoorbeeld de dagwaarde. Ook is er meteen duidelijkheid over de waarde van de spullen. Als er een van je kostbaarheden gerepareerd moet worden, dan wordt de factuur van de reparatiekosten vergoed.

Ruimere dekking

Een kostbaarhedenverzekering biedt vaak een ruimere dekking, aangezien een ‘gewone’ inboedelverzekering vaak maar bedragen tot rond de €2.500 vergoed. En met een kostbaarhedenverzekering zijn deze kostbare voorwerpen ook buitenshuis verzekerd. Bij een kostbaarhedenverzekering is het belangrijk te weten dat er alleen schade gedekt wordt die gemaakt is door iets van buitenaf. Let er op dat je polis altijd up-to-date is; er wordt geen schade vergoed aan voorwerpen die niet bekend zijn bij de verzekeraar.

Sieraden

Sieraden vallen standaard onder de inboedelverzekering, maar meestal is er een beperkte dekking. Mocht je veel dure sieraden hebben, dan is het aan te raden om hiervoor een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Je hebt dan een ruimere dekking en bent ook buitenshuis verzekerd.

Gebruiksvoorwerpen

Als de verzekerde items ook gebruiksvoorwerpen zijn, krijg je eventuele schade zoals deuken of krassen alleen uitgekeerd als er ook sprake is van andere schade. Het is namelijk zo dat krassen heel goed door normaal gebruik kunnen komen. Bij gebruiksvoorwerpen komt er nog iets kijken: een afschrijvingspercentage die de verzekeraar in mindering brengt. Deze hangt af van hoe oud de spullen zijn.

Uitsluitingen

Bijna alle schadeoorzaken worden gedekt, behalve catastrofes (zoals oorlog, aardbevingen, atoom kernreacties of overstroming), slijtage bij normaal gebruik (krassen, deuken, vlekken etc.), schade door gebreken van het voorwerp of schade door reiniging of bewerking door iemand die geen deskundige is op dat gebied.

Schade door eigen schuld of onzorgvuldigheid vallen ook niet onder de dekking. Mocht het voorwerp kunnen worden gerepareerd, dan krijg je wel de herstelkosten vergoed. Als dit niet kan, dan wordt de uitkering gebaseerd op de waarde van de taxatie, de dagwaarde of de nieuwwaarde. Mocht het item na reparatie in waarde zijn gedaald, krijg je een aanvullende vergoeding.

Stellenclausule

Voor voorwerpen die je in paren koopt, is er de ‘stellenclausule’. Denk bijvoorbeeld aan oorbellen. Als je er één van verliest, ben je eigenlijk de helft van de waarde verloren, niet de hele waarde van de set. Maar doordat je één oorbel verloren bent, is de waarde van de andere oorbel eigenlijk ook gedaald. Bij een stellenclausule wordt zowel de waarde van de verloren oorbel vergoed als de waardevermindering van de andere oorbel.

Een voorbeeld: je hebt oorbellen gekocht van €300. Iedere oorbel is dus €150 waard. Door het verlies van één oorbel (waarde €150), is de andere nog maar €75 waard (een waardevermindering van €75). De uit te keren vergoeding bedraagt dan €150 + €75 = €225.

Samenloop van verzekeringen

Het kan gebeuren dat je verlies van of schade aan verschillende voorwerpen bij verschillende verzekeringen moet melden, dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij brand. Dit kan bijvoorbeeld als je je meubilair (dat valt onder de normale inboedelverzekering) bent verloren, maar ook een kunststuk (dat valt onder de kostbaarhedenverzekering). Dit wordt een ‘samenloop van verzekeringen’ genoemd. Een kostbaarhedenverzekering kan je alleen afsluiten in combinatie met een inboedelverzekering.

Bij welke verzekering moet ik de schade melden?

Onder verzekeraars is afgesproken dat een specifieke verzekering altijd voor de algemene verzekering gaat. In het geval van een inboedelverzekering en een kostbaarhedenverzekering: de inboedelverzekering vergoedt wat de kostbaarhedenverzekering niet dekt. Doe dus eerst een beroep op je kostbaarhedenverzekering. In overleg stel je samen met de verzekeraar het schadebedrag vast. De verzekeraar kan als het nodig is ook een deskundige inschakelen.

Vind je deze informatie nuttig?