Kinderwens en Zwangerschap

Als je een kinderwens hebt of zelfs misschien al zwanger bent, is dit een spannende periode. Vanzelfsprekend moet er wel een hoop geregeld worden, één van die dingen is het vinden en regelen van een geschikte zorgverzekering die aansluit op je zorgbehoefte. Die zullen ongetwijfeld veranderen op het moment dat er sprake is van een zwangerschap. Een passende zorgverzekering kan je een hoop geld besparen.

Overstappen en aanvullen van zorgverzekering

Elk jaar loopt het zorgverzekering seizoen van half november tot en met eind december, dit is de kans om eventueel over te stappen op een andere zorgverzekering. Dit betekent dat ook als je nog niet zwanger bent, maar wel al een concrete kinderwens hebt, je hierop alvast je zorgverzekering zou moeten uitzoeken. Overigens zijn er enkele zorgverzekeringen die in het geval van zwangerschap een uitzondering maken, waarbij je tussentijds toch één keer mag overstappen. Echter, vaak is dit niet zo en het scheelt veel geregel en onrust als je eenmaal zwanger bent, dat die eventuele overstap naar een andere zorgverzekering op voorhand al gemaakt is.

Wel kan het enigszins lastig zijn dit toekomstgericht te beslissen, als je nog niet zwanger bent. Maar je komt al een heel eind door je vooraf goed te bedenken waar je waarde aan hecht en de diverse zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Vergeet je ook niet te verdiepen in de bijpassende voorwaarden. Het kan natuurlijk ook een optie zijn om verzekerd te blijven bij je huidige zorgverzekeraar, maar bijvoorbeeld wel te kiezen voor een aanvullend pakket dat beter aansluit op je situatie.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering bij zwangerschap

De eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen, is de vraag of je basisverzekering in jouw optiek voldoende vergoed in het geval van zwangerschap of dat er een aanvullende verzekering nodig is.

In geval van vergoedingen door de basisverzekering, moet echter soms wel een eigen bijdrage betaald worden. Dit houdt in dat je voor sommige behandelingen een gedeelte van de gemaakte kosten zelf zal moeten betalen.

Elk jaar wordt door de overheid vastgesteld wat er precies door de basisverzekering vergoed wordt. Dit moet je dus afwachten in het zorgseizoen om je beslissing op te baseren of dit voor jou voldoende dekkend is.

Echter, er zijn een aantal voorbeelden te noemen van wat vaak door de basisverzekering wordt vergoed in het geval van zwangerschap, maar hou er dus rekening mee dat je dit op het moment van beslissen extra controleert op recentheid:

 • Echo’s die voorgeschreven zijn door de huisarts, gynaecoloog of verloskundige.
 • De afspraken en ook controles bij de verloskundige.
 • Bloedonderzoek
 • De twintig-weken echo. En vaak ook andere echo’s zoals de termijnecho of de 13-weken echo.
 • Wanneer er medische indicatie voor is: wordt ook de vitaliteitsecho vergoed.
 • De voorlichtingsgesprekken over prenatale screening van je verloskundige.
 • Eventuele geneesmiddelen
 • De NIPT test (maar let op: alleen bij medische indicatie, anders wordt hier een eigen bijdrage van €175,- voor gerekend.)
 • De vruchtwaterpunctie en vlokkentest (maar let op: ook weer alleen in het geval van medische indicatie).
 • Verloskundige hulp.
 • De verloskamer, indien er geen sprake is van medische indicatie maar omdat je zelf graag in het ziekenhuis wil bevallen. Dit wordt maar tot een maximaal bedrag vergoed. Je betaalt dus een eigen bijdrage.
 • Ziekenhuisopname, in het geval dat er complicaties optreden tijdens de zwangerschap.
 • Wanneer het medische noodzakelijk is: bevallen in het ziekenhuis.
 • Medische nazorg door de gynaecoloog na de bevalling.
 • Kraamzorg, maar dan ook weer de eigen bijdrage niet meegerekend.

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering bij zwangerschap

Een aantal zaken vallen dus niet onder de vergoeding van je basisverzekering. Hoewel het dus per jaar verschilt wat de basisverzekering exact vergoed, kun je over het algemeen rekening houden dat je voor de volgende zaken een aanvullende verzekering zal moeten afsluiten:

 • IVF-behandelingen (na de derde keer).
 • Zwangerschapscursussen.
 • Bekkenfysiotherapie.
 • Bevalling in het ziekenhuis, wanneer er geen medische oorzaak is.
 • Extra kraamzorg.
 • Het kraampakket.
 • Na de geboorte: hulp bij borstvoedingsproblemen.
 • Na de geboorte: babymassage.

Per verzekering kan het uiteraard flink verschillen welke vergoeding je per welk onderdeel zult ontvangen. Als je voor een aantal van de bovengenoemde zaken een aanvullende verzekering afsluit, is het dus van belang dat je dit van te voren goed uitzoekt.

Waarop extra letten bij kinderwens of zwangerschap?

Het blijft natuurlijk lastig in te schatten, welke zorgverzekering het best aansluit bij een zwangere vrouw. Ieder mens heeft andere zorgbehoeften, ook tijdens een zwangerschap. Al zeker als je nog niet daadwerkelijk zwanger ben, is het lastig waar je de nadruk op moet leggen. Daarnaast zijn er zo veel zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken, dat dit de keuze er niet makkelijker op maakt.

Over het algemeen kun je echter wel een filtering maken op zaken die belangrijk zijn voor vrouwen met een kinderwens of zwangerschap om rekening mee te houden. Hieronder lees je onder de komende vier kopjes waar je bijvoorbeeld op kan letten: fysiotherapie, zwangerschapscursus, lactatiekunde en vergoeding op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen.

Fysiotherapie

Eén van die zaken is fysiotherapie. Tijdens een zwangerschap verandert er een hoop in het lijf van de vrouw. Bekkeninstabiliteit is een veelvoorkomend, vervelend verschijnsel. Maar ook op andere fysieke klachten, zoals zwangerschapsischias kun je beter voorbereid zijn door extra fysiotherapiebehandelingen ter beschikking te hebben.

Het brengt geestelijk ook veel rust als je niet bang hoeft te zijn om te beknibbelen op het aantal behandelingen dat je nog open hebt staan. Zo hoef je de klachten niet van kwaad tot erger te laten worden, voordat je een afspraak gaat maken bij de fysiotherapeut omdat je bang bent dat je anders amper uitkomt met het aantal behandelingen.

Zwangerschapscursus

Ook iets om te overwegen tijdens de vergelijking van zorgverzekeringen is de vergoeding van een eventuele zwangerschapscursus. Je kunt er veel baat bij hebben ‘les’ te volgen op het gebied van zwangerschap. Het aantal verschillende cursussen is extreem.

De ene cursus richt zich meer op je fit voelen zoals speciale zwangerschapsgym terwijl andere cursussen zich meer op de geest richten zoals mindfulness. Een combinatie van beide kan natuurlijk ook zoals in het geval van yoga. Een cursus kan ook nuttig zijn om zo andere zwangere vrouwen te ontmoeten. Dit kan erg prettig zijn om je blijdschap of bezorgdheid te kunnen delen of als je gewoon even samen wil spuien over kwaaltjes.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een gehele cursus, andere verzekeringen slechts een (klein) gedeelte van de kosten. Bedenk hoeveel waarde je hecht aan het volgen van zo’n cursus. Bedenk bijvoorbeeld dat de behoefte aan informatie tijdens een eerste zwangerschap vermoedelijk groter is dan bij een volgende zwangerschap, waardoor je een informatieve cursus dan al minder snel zult volgen.

Lactatiekundige

Een andere zaak om eventueel rekening mee te houden is de vergoeding van lactatiekundige zorg. Veel vrouwen kiezen voor borstvoeding, maar dit is niet altijd zo vanzelfsprekend.

Het kan als moeilijk, ongemakkelijk/vervelend of zelfs pijnlijk ervaren worden. Ook kan er geworsteld worden met het kolven of er kunnen fysieke klachten ontstaan zoals tepelkloven of borstontsteking. Of misschien heb je een borstoperatie ondergaan of ben je ziek geweest waardoor het nu lastig is om borstvoeding te geven.

Een lactatiekundige is een borstvoedingsspecialist die professioneel is opgeleid en je kan voorzien van voorlichting en advies. Vrouwen kunnen zo deskundig begeleid worden tijdens problemen met de borstvoeding.

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor lactatiekunde. Hier is dus een aanvullende verzekering voor nodig, maar de vergoedingen voor lactatiekunde kunnen erg uiteenlopen. En er zijn nog steeds bijzonder veel aanvullende verzekeringen die überhaupt geen lactatiekunde vergoeden. Het is dus aan te raden je polis hierop na te lezen en de zorgverzekeringen hier goed op te vergelijken.

Vergoedingen gezonde levensstijl

Als je zwanger wil worden, is het van belang om er een gezonde levensstijl op na te houden. Zaken zoals roken en alcohol kunnen je vruchtbaarheid verminderen. Daarnaast is het ook verstandig om op te passen met eventueel over- of ondergewicht. Wanneer je begeleiding bij één van deze zaken zoekt, kan dit voor extra zorgkosten zorgen. Maar de zorgverzekering kan je juist ook een steuntje in de rug geven, om een bepaalde levensstijl daadwerkelijk aan te gaan pakken.

Wanneer je bijvoorbeeld begeleiding nodig denkt te hebben bij het stoppen met roken, kun je gebruik maken van een stoppen-met-rokenprogramma. Zo’n programma kan bestaan uit een groepstraining, cursus, medicatie of individuele coaching. De basisverzekering vergoed deze begeleiding eenmaal per jaar (dat wil zeggen: jaarlijks een programma). Sinds 2020 hoeft hier ook geen eigen risico meer voor betaald te worden.

Ook kun je denken aan dieetadvies. Ieder kalenderjaar wordt door de basisverzekering de eerste drie uur dieetadvies vergoed. Hiervoor moet je dan wel doorverwezen zijn door de huisarts of een medisch specialist. Je dient echter wel het eigen risico te betalen. Wanneer je extra behandelingen bij de diëtist wil afnemen, is het een optie om je hiervoor aanvullend te verzekeren.

Vergoeding kinderwensspreekuur

Veel vrouwen weten niet dat ze ook voordat ze zwanger zijn, een afspraak kunnen maken met een verloskundige. Wanneer je namelijk een kinderwens hebt kun je een afspraak maken bij een verloskundigenpraktijk voor het kinderwensspreekuur. Deze afspraak dient voor het verkrijgen van informatie, waarbij ruimte is om eventuele twijfels of angsten bespreekbaar te maken. De verloskundige kan je zo van advies voorzien afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Ook kun je hier meer informatie verkrijgen over een gezonde levensstijl ter voorbereiding op de zwangerschap. De verloskundige kan je eventueel ook doorverwijzen naar de huisarts, gynaecoloog of een ander medisch specialist, wanneer er tijdens het spreekuur een risicofactor wordt vastgesteld.

De kosten voor het kinderwensspreekuur liggen tussen de zestig en negentig euro. Door sommige zorgverzekeraars wordt dit spreekuur echter vergoed. Het kan dus handig zijn hierop te letten bij het uitkiezen van een nieuwe zorgverzekeraar of je polis erop na te slaan bij je huidige zorgverzekeraar.

Hoe je verzekering uit te kiezen in het geval van vruchtbaarheidsproblemen

Zwanger worden is alles behalve vanzelfsprekend. Wanneer je je in een lang vruchtbaarheidstraject bevindt, is het belangrijk te weten wat je vergoed kunt krijgen op het gebied van behandelingen en eventuele geneesmiddelen.

Vanuit de basisverzekering is er momenteel recht op 3 pogingen IVF, in geval van 42 jaar jonger. Dit kan natuurlijk per jaar verschillen. Een voorwaarde is, uiteraard, dat traditionele pogingen tot zwangerschap dan niet gewerkt hebben. In het geval van meerdere pogingen IVF of behandelingen moet een aanvullende verzekering afgesloten worden. De behandelingen zijn erg prijzig, dus zelf betalen zit er vaak niet in.

Goed om te weten: voordat eventueel begonnen wordt met kunstmatige inseminatie, IVF of een ICSI-behandeling dient er toestemming gevraagd te worden aan de zorgverzekering. Het verschilt bij welke partner er gedeclareerd wordt. Vaak is het zo dat de vergoeding van de behandeling op naam van de vrouw komt te staan, ook al ligt de oorzaak bij de man. Volgen er daarna onderzoeken naar de oorzaak van het vruchtbaarheidsprobleem in geval deze bij de man liggen, dan wordt dit meestal wel op de man verhaald.

Het eigen risico is overigens altijd van toepassing als het om vruchtbaarheidsbehandelingen gaat. Het wordt niet aangeraden het eigen risico vrijwillig te verhogen, gezien de hoge prijs van de behandelingen. Het is daarom verstandig te kiezen voor het minimum / wettelijk eigen risico.

Let verder bij vergoedingen rondom fertiliteitsbehandelingen op de voorwaarden die gesteld worden. Dit betreft bijvoorbeeld de leeftijdsgrenzen die gesteld worden aan bepaalde behandelingen. Zo kon je eerder lezen dat IVF-pogingen boven de 42 jaar niet worden vergoed. Deze leeftijdsgrens geldt momenteel ook voor kunstmatige inseminatie. Ook zijn er andere voorwaarden die je misschien op voorhand niet voorziet, zo wordt het gebruik van donorsperma vanuit de basisverzekering niet vergoed.

Betreft geneesmiddelen is het momenteel zo dat veel geneesmiddelen, hormonen en preparaten door de basisverzekering vergoed worden. Wel geldt meestal een eigen bijdrage. Het kan dan een overweging zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten voor de vergoeding van die eigen bijdrage. In dat geval wordt het medicijn deels of zelfs helemaal gedekt. Wel is het vaak zo dat er sprake is van een maximumbedrag per jaar. Bovendien is het zo dat je altijd eerst het eigen risico van de zorgverzekering moet betalen.

Kraamzorg

Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het eigen risico, wel moet je een eigen bijdrage betalen. Denk dan aan een bedrag van een aantal euro per uur dat je zelf nog extra betaalt. Dit kan echter oplopen.

Als je bijvoorbeeld wat langer in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling, ontvang je daar ook kraamhulp. Bij thuiskomst hou je dan vanzelfsprekend minder uur kraamzorg over. Het is verstandig hier op voorhand rekening mee te houden tijdens het uitzoeken van je zorgverzekering. Je zou kunnen overwegen je voor de eigen bijdrage aanvullend te laten verzekeren.

Belangrijke tip: controleer contract

Het is aan te raden om vooraf te controleren of jouw zorgverzekeraar (of degene die je op het oog hebt voor het nieuwe jaar) een contract heeft met het ziekenhuis of de vruchtbaarheidskliniek waar jij wil bevallen of een behandeling wil laten uitvoeren. Je loopt anders het risico alsnog zelf voor de kosten op te draaien. Ditzelfde geldt overigens ook voor kraamzorg, controleer of je zorgverzekering een contract heeft met het kraambureau dat jouw voorkeur heeft.

Leuk om te weten

Niet vergeten wanneer je zwanger bent: een kraampakket aanvragen bij je verzekeraar. Hierin zitten allerlei medische artikelen die je nodig zult hebben tijdens en na de bevalling. Hierbij kun je denken aan kraamverband, een navelklem, een flesje hygiënische zeep en/of flesje desinfecterende handgel, een thermometer, handschoenen, stretchbroekjes, steriele gazen, kompressen, een kraammatras en/of een matrasbeschermer. De inhoud van het kraampakket is bij elke zorgverzekeraar anders en niet overal even uitgebreid. Sommige verzekeraars kiezen voor een originele insteek door bijvoorbeeld ook een informatief boek aan het pakket toe te voegen of niet alles van de inhoud nog te delen op hun website, door zo de (aanstaande) moeder nog van wat leuke verrassinkjes te kunnen voorzien.

Het is aan te raden het kraampakket voor de vijfde maand van je zwangerschap aan te vragen, zodat je deze zeker weten op tijd ontvangt. Het kraampakket wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is het kraampakket wel gratis wanneer je een aanvullende verzekering hebt en al zeker wanneer je een pakket kiest waarin extra zorg rondom zwangerschap is opgenomen. Wel dien je het kraampakket altijd zelf aan te vragen.

Meld je baby op tijd aan bij je zorgverzekering

En dan is de baby er… je hebt opeens veel aan je hoofd. Toch is het zaak om niet te vergeten om je kindje zo snel mogelijk aan te melden bij je zorgverzekeraar. Iedereen in Nederland moet immers een zorgverzekering hebben, dus ook je baby. Je hoeft echter geen premie te betalen voor je kind tot zijn of haar achttiende levensjaar. Dit gebeurt bij kinderen altijd door hen bij te schrijven bij één van de ouders. Jullie mogen zelf bepalen bij wie dat zal zijn, jullie kind krijgt dan dus dezelfde verzekering als die van zijn vader of moeder. Maar voor dit alles is het wel noodzakelijk om je kind op tijd aan te melden. Dit moet voor hij of zij vier maanden oud is. Doe je dit te laat, dan moet je als ouder zelf de gemaakte zorgkosten betalen.

Het kan zijn dat je nog volop aan het studeren bent en een kindje verwacht. Of misschien ben je inmiddels al een jonge, studerende ouder? Hoe het ook zij, het is belangrijk een bijpassende zorgverzekering af te sluiten die goed aansluit op je zorgbehoefte als jonge (aankomende) ouder.

Zorgverzekering voor je kind

Op het moment dat je een kindje hebt gekregen, dien je voor je kersverse zoon of dochter verplicht een zorgverzekering te regelen. Tot 18 jaar kunnen kinderen kosteloos worden meeverzekerd op de zorgpolis van één van hun ouders. Wat dien je hiervoor te doen? Binnen 4 maanden na de geboorte dien je het kindje aan te melden en in te schrijven op je eigen zorgpolis of die van je partner. Doe je dat niet, dan komen reeds gemaakte zorgkosten geheel voor eigen rekening.

Indien jij en je partner allebei een aparte zorgverzekering hebben, is het verstandig je kind in te schrijven op de polis met de meest uitgebreide dekking. De dekking die geldt voor jou als ouder geldt na inschrijving immers ook voor je kind. Ook is het geen slecht idee om je eigen zorgpolis wat betreft dekking nog eens onder de loep te nemen. Misschien heb je een vrij kaal basispakket en wil je voor je kind bepaalde (toekomstige) zorgkosten meeverzekeren, zoals orthodontie.

Aanvullende verzekering

Het kan daarbij interessant zijn voor bepaalde (te verwachten) zorgkosten een aanvullende verzekering af te sluiten. Zo word je niet verrast door onverwacht hoge zorgkosten. Je kan onder meer voor de volgende zaken een aanvullende verzekering afsluiten:

 • Zwangerschapscursussen
 • Brillen en lenzen voor je kind
 • Orthodontie
 • Vergoeding voor de kosten van de eigen bijdrage voor kraamzorg
 • Stottertherapie

Gezinspolis

Je kan er als gezin ook voor kiezen een aanvullende verzekeringspolis af te sluiten die in één klap alle verzekeringen die in een gezinssituatie van belang zijn bundelt. Zo behoud je het overzicht en betaal je één vaste premie per maand. In dergelijke pakketten krijg je dekking voor zaken die met name voor jonge ouders uitkomst bieden, zoals vergoedingen voor kinderbrillen, orthodontie of kraamzorg.

Tandarts

Tot slot worden de meest voorkomende tandartsbehandelingen die je kind ondergaat vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Je kind krijgt tot zijn zesde bovendien fluoridebehandelingen volledig vergoed. Orthodontiebehandelingen komen echter niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering, hiervoor dien je indien gewenst een aanvullende verzekering af te sluiten.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.rijksoverheid.nl
 • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.