United Consumers

unitedconsumersvgz

In samenwerking met zorgverzekeraar VGZ biedt de consumentenorganisatie United Consumers inmiddels al ruim tien jaar een betaalbare, collectieve zorgverzekering. Via het United Consumers Zorgcollectief krijg je zo’n 10% collectiviteitskorting op de basiszorgverzekeringen ‘Ruime Keuze’ en ‘Eigen Keuze’ van VGZ. Op de goedkoopste variant, de ‘Goede Keuze’, krijg je 5% korting.

Direct naar United Consumers

Basisverzekering 2017

Basispakket

Eigen risico: €385,-

Eigen risico: €885,-

Premie United Consumers Basis

€99,70

€84,70,-

Vanuit het basispakket, dat bij iedere zorgverzekeraar in Nederland inhoudelijk gelijk is, krijg je basiszorg vergoed. Onder basiszorg kan onder meer huisartsenzorg, bepaalde medicijnen en ziekenhuisvervoer- en verblijf worden geschaard. Je hebt via United Consumers bij VGZ de keuze uit een drietal basisverzekeringen. Op de budget-basisverzekering ‘Goede Keuze’ krijg je 5% korting. Met dit pakket is de vrije zorgkeuze beperkt. Bij de overige twee pakketten ‘Ruime Keuze’ en ‘Eigen Keuze’ krijg je een hogere korting, namelijk 10%. Eigenlijk zegt de naam het al: bij ‘Ruime Keuze’ krijg je ruimere keuze uit zorgverleners. Bij ‘Eigen Keuze’ worden aan de vrije zorgkeuze in zijn geheel geen beperkingen opgelegd.

Daarnaast geldt voor de basisverzekering een verplicht eigen risico van €385,- in 2017. Je kan, tegen een lagere premie, het eigen risico verhogen tot €885,-. In onderstaande tabel kan je zien wat voor invloed dit heeft op je premie.

Aanvullende verzekeringen 2017

Aanvullend pakket

Buitenland

Fysiotherapie

Brillen & lenzen

Anticonceptie

Goed (€7,49 per maand)

100% vergoeding spoedeisende medische hulp inclusief repatriëring naar Nederland

Max. €200,- per jaar bij gecontracteerde zorgverleners

Vrouwen vanaf 21 jaar en ouder krijgen 100% vergoed, exclusief eigen bijdrage voor bepaalde middelen

Beter (€17,99 per maand)

100% vergoeding spoedeisende medische hulp inclusief repatriëring naar Nederland

Max. €400,- per jaar bij gecontracteerde zorgverleners

Max. €100,- elke 3 jaar

Vrouwen vanaf 21 jaar en ouder krijgen 100% vergoed, exclusief eigen bijdrage voor bepaalde middelen

Best (€30,14 per maand)

100% vergoeding spoedeisende medische hulp inclusief repatriëring naar Nederland

Max. €600,- per jaar bij gecontracteerde zorgverleners

Max. €150,- elke 3 jaar

Vrouwen vanaf 21 jaar en ouder krijgen 100% vergoed, exclusief eigen bijdrage voor bepaalde middelen

Direct naar United Consumers

In aanvulling op de basisverzekering is het mogelijk, hoewel niet tegen collectiviteitskorting, een aanvullende pakket af te sluiten. Afhankelijk van de gewenste dekking, kan voor een meer of minder uitgebreid pakket worden gekozen.

Tandartsverzekeringen

Tandartspakket

Max. vergoeding per jaar

Premie

Tand Goed

Tandheelkundige zorg 100% vergoed voor periodieke controle en 80% voor overige behandelingen tot een maximum van €250,- per jaar

€10,89

Tand Beter

Tandheelkundige zorg 100% vergoed voor periodieke controle en 80% voor overige behandelingen tot een maximum van €500,- per jaar

€17,69

Tand Best

Tandheelkundige zorg 100% vergoed voor periodieke controle en 80% voor overige behandelingen tot een maximum van €1.000,- per jaar

€35,34

Direct naar United Consumers

Naast de mogelijkheid een drietal aanvullende verzekeringspakketten af te sluiten, kan er ook voor worden gekozen de basisverzekering met een tandartsverzekering uit te breiden. Vanaf 18 jaar worden tandartskosten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de verwachte tandartskosten kan je kiezen voor een meer of minder uitgebreide verzekering.

Speciale acties/promoties

Indien je een verzekering afsluit bij United Consumers geniet je de volgende voordelen:
  • Korting op de basisverzekering tot 10%;
  • De korting op de basisverzekering kan worden omgeruild voor een cadeau, bijvoorbeeld een HP Notebook, Xbox one of ASUS T100 Convertible Netbook;
  • De korting kan ook in ‘cash’ worden ontvangen.

Collectiviteitskorting

Via United Consumers Zorgcollectief kan je 5% korting krijgen op de budget basisverzekering van VGZ, ‘Goede Keuze’. Voor de basisverzekeringsvarianten ‘Ruime Keuze’ en ‘Eigen Keuze’ kan je zelfs 10% collectiviteitskorting krijgen. Op de aanvullende verzekeringen wordt geen collectiviteitskorting gegeven.

Extra services

  • Service van zowel United Consumer als verzekeraar VGZ voor al je zorgvragen en bij wachtlijstbemiddeling of de aanvraag van een second opinion;
  • Overstaphulp: United Consumers zegt je oude zorgverzekering voor je op als je voor 31 december opzegt.

Informatie en contact

Contactgegevens

E-mail

zorg@unitedconsumers.com

Telefoon

040 255 81 11

Post

Luchthavenweg 20, 5657 EB Eindhoven

Website

Unitedconsumers.com

Facebook

https://www.facebook.com/UnitedConsumers

Twitter

@unitedconsumers

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?