Dé studentenverzekering specialist

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Stel: je hebt een bezoek gebracht aan de huisarts en krijgt een aantal medicijnen ter behandeling voorgeschreven. In hoeverre worden deze medicijnen vergoed door je basisverzekering? En welke eigen bijdrage geldt er? Kan je een aanvullende verzekering afsluiten die de extra kosten dekt? Het antwoord op deze vragen ligt besloten in het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dit systeem is een soort register, een bijlage van de Regeling zorgverzekering, waarin alle medicijnen staan omschreven die voor vergoeding in aanmerking komen.

Hoe werkt het geneesmiddelenvergoedingssysteem precies?

De bijlage is eigenlijk een lijst met geneesmiddelen die door je zorgverzekeraar vergoed dienen te worden. De lijst is gerangschikt op basis van de werkzame stof die het geneesmiddel bevat. Het komt voor dat er verschillende merken van een bepaald geneesmiddel bestaan die dezelfde werkzame stof hebben. Je zorgverzekeraar hoeft niet alle medicijnen met die werkzame stof in het basispakket op te nemen, maar is verplicht er één uit te kiezen.

Alleen geregistreerde geneesmiddelen

De basisverzekering vergoedt alleen die geneesmiddelen die een RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen) hebben gekregen. Indien je de kosten voor medicijnen die buiten het geneesmiddelenvergoedingssysteem vallen vergoed wil krijgen, kan je ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten.

Wat wordt er precies vergoed?

Zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid. Dat komt er kort gezegd op neer dat ze vaak de goedkoopste variant van een bepaald geneesmiddel vergoeden. Elke verzekeraar maakt andere (prijs)afspraken met fabrikanten en farmaceuten, waardoor de goedkoopste variant van een bepaald middel per verzekeraar kan verschillen. Voor meer specifieke informatie kan je kijken op de website van je zorgverzekeraar. Onder het farmaceutisch reglement kan je het preferentiebeleid van je verzekeraar vinden.

Het kan voorkomen dat het medisch noodzakelijk is een medicijn te gebruiken die niet standaard op de lijst voorkomt. Met een verklaring van je arts kan je hier in bepaalde gevallen dan toch een vergoeding voor krijgen. Ook als je bijvoorbeeld allergisch bent voor een bepaalde goedkope variant van een medicijn, kan je de kosten voor een duurdere variant vergoed krijgen.

Eigen bijdrage

De zorgverzekeraar kiest voor vergoeding van een bepaald merk medicijn. Wil jij hetzelfde medicijn maar van een ander, duurder merk? Dan ben je genoodzaakt een eigen bijdrage te betalen. In zo’n geval vergoed je zorgverzekeraar de kostprijs van het goedkopere merk. Het verschil in prijs dien je dan zelf te betalen. Je kan er ten slotte voor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten die de extra kosten van de eigen bijdrage dekt.

Eigen risico

Medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen vanuit je basiszorgverzekering zijn niet uitgesloten van het eigen risico. Indien je het eigen risico van €385,- nog niet volledig hebt opgebruikt, dien je dus zelf nog een gedeelte van de kosten aan geneesmiddelen te betalen. Er bestaan wel aanvullende verzekeringspakketten die het eigen risico over de geneesmiddelenkosten vergoeden.

Vind je deze informatie nuttig?