Dé studentenverzekering specialist

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een basiszorgverzekering kom je in eerste instantie niet in aanraking met een medische selectie bij de poort. In Nederland geldt een wettelijke verplichting voor alle zorgverzekeraars om jou als verzekerde, onafhankelijk van je gezondheidstoestand, geslacht of leeftijd, te accepteren. Voor aanvullende verzekeringen geldt deze acceptatieplicht niet, wat betekent dat verzekeraars zelf kunnen bepalen of ze voor bepaalde pakketten acceptatievoorwaarden hanteren.

Acceptatievoorwaarden

Op het moment dat je een aanvullend pakket gaat afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar, heb je in de meeste gevallen de keuze uit meer of minder uitgebreide pakketten. Vooral de uitgebreide pakketten vergoeden in hoge mate bepaalde specifieke zorgkosten, zoals tandartskosten of fysiotherapie. Je verzekeraar zal daarom van tevoren willen vaststellen in hoeverre de kans bestaat dat jij, gezien de zorgkosten die je in het verleden hebt gemaakt en de zorgkosten die je verwacht te maken in de toekomst, een (groot) beroep gaat doen op deze vergoedingen.

Een verzekering wordt namelijk in het leven geroepen om onzekere, in de toekomst gelegen gebeurtenissen te verzekeren. Verzekeraars willen derhalve voorkomen dat mensen tot deze pakketten worden toegelaten waarbij in de lijn der verwachting ligt dat deze hoge zorgkosten zullen gaan maken.

Medische selectie

Via een medische selectie proberen verzekeraars dit ‘risico’ op hoge zorgkosten in te schatten. Dit doen de meeste verzekeraars door toekomstige potentiële klanten (online) vragenlijsten in te laten vullen met betrekking tot hun gezondheidssituatie. Er zijn echter nog maar weinig zorgverzekeraars die een medische selectie hanteren bij de toelating tot hun aanvullende verzekeringen, deze zijn op één hand te tellen. Het gaat onder meer om De Amersfoortse, ONVZ en Avéro Achmea.

Met betrekking tot tandartsverzekeringen worden bij de uitgebreidere pakketten in de regel wel vaak acceptatievoorwaarden gehanteerd. Of je wordt toegelaten tot een tandartsverzekering met uitgebreide dekking, wordt bepaald aan de hand van een tandartsverklaring. Deze verklaring bevat een omschrijving van je gebitsgezondheid en de op korte termijn te verwachten toekomstige behandelingen. Op grond van deze verklaring bepaalt je verzekeraar of je wordt toegelaten tot de verzekering.

Wachttijd

Uit het vorenstaande blijkt dat je bij veel verzekeraars niet te maken krijgt met voorwaarden voor medische acceptatie. In plaats daarvan kunnen deze verzekeraars wachttijden hanteren. Op het moment dat je de verzekering afsluit, kan het zijn dat je pas recht op vergoeding krijgt na 6 maanden tot 2 jaar, afhankelijk van de verzekeraar en het afgesloten pakket.

Uitslag medische selectie

Nadat de medische selectie heeft plaatsgevonden, krijg je op korte termijn uitslag. Indien je hierom vraagt, is je verzekeraar verplicht je als eerste de uitslag toe te sturen. Zorg er ook voor dat jij de eerste bent die de uitslag onder ogen krijgt.

Op het moment dat je bent afgewezen, bestaat de mogelijkheid je nog snel terug te trekken uit de aanvraagprocedure. Dit is een uitgesproken kans om de nadelige gevolgen van een afwijzing te voorkomen. Indien je in de toekomst bij een andere verzekeraar een acceptatieprocedure doorloopt, ben je in dat geval niet verplicht te vermelden dat je in het verleden eerder bent afgewezen.

Vind je deze informatie nuttig?