Dé studentenverzekering specialist

Vrije zorgkeuze

Tijdens je zoektocht naar een nieuwe zorgverzekering ben je vast en zeker tot de ontdekking gekomen dat bepaalde verzekeraars verschillende basispolissen aanbieden. Hoewel de inhoud van de basiszorgverzekering bij alle verzekeraars gelijk is, wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Een budgetpolis met zeer beperkte vrije zorgkeuze
 • Een naturapolis met beperkte vrije zorgkeuze
 • Een restitutiepolis met vrije zorgkeuze

Afhankelijk van de basispolis die je kiest, heb je beperkte of ruime keuze uit de zorgverleners waar je terecht kan voor je behandeling. Hoe minder vrijheid in keuze, hoe minder premie je betaalt en vica versa. In dit artikel worden de verschillende polisvormen en de mate van vrije zorgkeuze per polis besproken. Ook wordt ingegaan op de opbouw van je zorgpolis.

Wat is de vrije zorgkeuze?

De vrije zorgkeuze bepaalt de mate waarin je een volledige vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar voor de zorg die je ontvangt van een zorgverlener naar keuze. Een groot deel van de Nederlandse zorgverzekeraars heeft namelijk prijsafspraken gemaakt met verschillende zorgverleners: zij werken samen met zogenaamde gecontracteerde zorgverleners. De samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgverleners kan jou als verzekerde extra korting opleveren op de basispremie. Je hebt dan de keuze uit verschillende polissen die een beperkte, gemiddelde of volledige vrije zorgkeuze bieden.

Betekent dit dat ik niet naar niet-gecontracteerde zorgverleners kan gaan?

Je kan altijd voor een zorgverlener naar keuze kiezen: de vergoeding van je zorgverzekeraar kan afhankelijk van je polis en de prijsafspraken dan wel lager uitvallen. Deze informatie kan je terugvinden in de polisvoorwaarden of door contact op te nemen met je zorgverzekeraar om dit even te checken.

Voor welke zorg geldt de vrije zorgkeuze?

De vrije zorgkeuze geldt niet voor spoedeisende hulpverlening. Indien je bijvoorbeeld een gepland ziekenhuisbezoek in het vooruitzicht hebt, kan je zelf kiezen voor het ziekenhuis naar keuze.

Echter afhankelijk van de polis van je basiszorgverzekering krijg je een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor deze behandeling. Indien je een polis met vrije zorgkeuze hebt afgesloten, krijg je altijd een volledige vergoeding. In de overige gevallen krijg je, indien je toch een niet-gecontracteerde zorgverlener bezoekt, een beperkte vergoeding.

Polisvormen

De Nederlandse wetgeving omtrent zorgverzekeringen bepaalt dat iedere basiszorgverzekering dezelfde dekking dient te bieden, onafhankelijk van de verzekeraar die de verzekering aanbiedt. Er bestaan desalniettemin verschillende polisvormen, zoals uit de inleiding al is gebleken. De verzekeraar bepaalt zelf of het verschillende polisvormen hanteert. De polisvorm staat vermeld in je polisvoorwaarden. In onderstaand overzicht worden de verschillende polisvormen uitgelicht:

Restitutiepolis – Vrije zorgkeuze

De restitutiepolis wordt gekenmerkt door volledig vrije zorgkeuze en is daardoor ook de duurste verzekeringspolis. Je bent met deze zorgpolis helemaal vrij in het kiezen van een arts, ziekenhuis of specialist. Bij alle zorgverleners krijg je dezelfde vergoeding. Het enige is dat je rekening van zorgverleners die niet-gecontracteerd zijn wel eerst moet voorschieten en vervolgens bij de verzekeraar declareren.

Naturapolis – Beperkte zorgkeuze

Een naturapolis is een polisvariant waarbij verzekeraars veelvuldig afspraken hebben gemaakt met verschillende zorgverleners. Het kan echter ook zo zijn dat je verzekeraar in dit geval afspraken heeft gemaakt met vele ziekenhuizen in jouw buurt. Desalniettemin ben je, voor een volledige vergoeding van de behandeling, gebonden aan gecontracteerde zorgverleners. Indien je toch kiest voor een andere zorgverlener, kan de vergoeding lager uitvallen. Een voordeel van de naturapolis is de lage premie en dat je zelf geen rekeningen hoeft te betalen dan wel voor te schieten: deze gaan direct naar je zorgverzekeraar.

Budgetpolis – Zeer beperkte zorgkeuze

Gebruik je bijna nooit zorg of maakt het jou echt niet uit welk ziekenhuis jou behandeld voor geplande zorg? De budgetpolis is dan een voordelige optie. In principe is dit ook een naturapolis, maar je hebt dan nog iets minder keuze. Je kunt dus voor geplande zorg bij minder zorgverleners terecht, maar betaalt ook een hele lage premie. Dat betekent overigens niet dat je niet bij andere zorgverleners terecht kan, alleen heeft dit invloed op de vergoeding die je ontvangt van je verzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat ontvang je in de regel een lager percentage vergoeding.

Tot slot: de gecombineerde polis

Bij deze polis heeft de verzekeraar beslist dat je bij bepaalde zorg wel keuzevrijheid hebt en bij andere weer niet. Bij de ene zorgverlener schiet je de rekening zelf voor, bij de andere wordt deze rechtstreeks opgestuurd naar de verzekeraar.

Inhoud polis

De volgende gegevens zijn in de polis opgenomen. Dit is bij elke verzekeraar gelijk.

 • Jouw gegevens
 • Gegevens verzekeraar
 • Gegevens verzekeringnemer
 • De startdatum
 • De duur van de verzekering
 • Een omschrijving van het risico dat is verzekerd
 • De premiehoogte
 • De premiehoogte
 • Het bedrag dat is verzekerd
 • Het eigen risico

Vergoedingen

Zoals gebleken zijn de basispakketten van alle zorgverzekeraars inhoudelijk gelijk. Verzekeraars kunnen alleen beperkingen stellen aan de vrije zorgkeuze en hier een hogere of lagere premie aan verbinden. Bij aanvullende verzekeringen is dit anders: hier zijn de verzekeraars vrij zelf invulling te geven aan de dekking van deze verzekeringen. In je polisvoorwaarden lees je welke zorg er wordt vergoed en hoe hoog de vergoeding zal zijn. Controleer, alvorens je een aanvullende verzekering afsluit, of deze aansluit op je zorgbehoefte: de zorg die je verwacht af te nemen en daarbij behorende kosten.

Het basispakket van je zorgverzekering verandert jaarlijks.

Vind je deze informatie nuttig?