Dé studentenverzekering specialist

Huisarts student

Bijna elke student krijgt er wel eens mee te maken, een bezoekje aan de huisarts. Indien je een klacht hebt die lichamelijk of geestelijk van aard is, zal je huisarts immers het eerste aanspreekpunt zijn. Het kiezen van een huisarts is een persoonlijke aangelegenheid. Belangrijk is ten eerste de vertrouwensrelatie, je dient je op je gemak te voelen bij je huisarts. Ten tweede is van belang dat de zorg die je huisarts verleent aansluit op jouw wensen.

Welke zorg verleent de huisarts?

Bij de huisarts kan je terecht voor gezondheidsklachten in de ruimste zin van het woord. Je huisarts kan vervolgens bepalen of hij of zij jou zelf behandelt of je eventueel doorverwijst naar een andere specialist. De huisarts kan in die zin worden gezien als een soort poortwachter. Wat doet de huisarts precies?

  • De huisarts houdt overzicht over de gezondheidssituatie van zijn patiënt, stelt diagnoses en verwijst zo nodig door naar een andere medisch specialisten;
  • De huisarts houdt daartoe spreekuren en legt zo nodig huisbezoeken af;
  • De huisarts werkt op de praktijk samen met verschillende andere ondersteunende disciplines, zoals praktijkondersteuners.

De huisarts is medisch breed onderlegd. Door regelmatig contact met zijn of haar patiënten is de huisarts bovendien beter op de hoogte van de persoonlijke situatie van de betreffende patiënt. De huisarts heeft immers in de loop der jaren vaak een vertrouwensband opgebouwd met zijn patiënten en hun gezondheidssituatie nauwgezet gevolgd.

Vergoeding zorgverzekering

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Dat betekent dat het niet nodig is een aanvullende verzekering af te sluiten voor de kosten die je maakt bij je huisarts. Er geldt bovendien voor huisartsenzorg geen verplicht eigen risico. Dat betekent dat gelijk alle gemaakte kosten volledig voor vergoeding in aanmerking komen.

Overstappen?

Ben je niet meer tevreden met de zorg die je eigen huisarts verleent? Of krijg je een andere woonplaats en is het niet meer haalbaar om heen en weer te reizen? In dat geval kan je overstappen naar een andere huisartsenpraktijk. Bij het zoeken naar een nieuwe huisarts is het belangrijk deze niet te ver van huis uit te kiezen. Ook in spoedeisende situaties dient je huisarts snel bij je te kunnen zijn. In de regel wordt een reistijd van niet langer dan 15 minuten aanbevolen.

Bij het overstappen is het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij je nieuwe huisarts en dat deze de zorg aanbiedt die aansluit op jouw wensen. Vergeet tijdens het overstappen niet dat je je moet uitschrijven bij je voormalige huisarts. Je doet er bovendien verstandig aan ook je verzekeraar hierover even in te lichten.

Kwaliteitskeurmerk

Of de huisartsenpraktijk die je momenteel bezoekt of die je op het oog hebt voldoet aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, kan je zien aan de NHG-praktijkaccreditering. Dit is een kwaliteitskeurmerk die aan praktijken worden toegekend nadat deze geheel zijn onderzocht op praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Bovendien spelen de meningen van patiënten hierbij ook een bel.

Vind je deze informatie nuttig?