Samenwonen

Ben je van plan binnenkort te gaan samenwonen? Of woon je inmiddels al samen? Dan is het goed om even stil te staan bij alle (toekomstige) veranderingen die dit met zich mee kan brengen voor je lopende verzekeringen. In dit artikel wordt met name ingegaan op de gevolgen die samenwonen (mogelijk) kan hebben voor je zorgverzekering. Je kan er namelijk voor kiezen zelf individueel een zorgverzekering aan te houden of gezamenlijk een zorgpolis af te sluiten.

Zorgverzekering

Op het moment dat je allebei een individuele zorgverzekering hebt afgesloten bij dezelfde zorgverzekeraar, dan kan je op elke eerste dag van de volgende maand een gezamenlijke polis afsluiten. Jij of je partner wordt dan bijgeschreven op de polis van de ander.

Indien je allebei bij een andere verzekeraar de zorgverzekering hebt lopen, dan kan je pas aan het begin van het volgende jaar (op 1 januari) gezamenlijk een zorgpolis afsluiten. Er geldt hierop één uitzondering: sta je nog op een gezinspolis bij je ex-partner? Dan schrijft je verzekeraar je op de eerste dag van de volgende maand bij op de zorgpolis van je huidige partner.

Ga meteen naar onze Studenten Zorgvergelijker

Hoe voordelig is het samen een zorgpolis af te sluiten?

Dat is afhankelijk van je zorgbehoefte en die van je partner. Op het moment dat deze in grote mate overeenkomen, dan kan het extra voordelig zijn een gezamenlijke polis af te sluiten. Het wordt minder voordelig op het moment dat jullie zorgbehoeften behoorlijk uit elkaar lopen. Is je partner bijvoorbeeld een fervent sporter? Dan kan hij of zij behoefte hebben aan aanvullende fysiotherapiedekking. Misschien heb jij daar wel helemaal geen behoefte aan, met als gevolg dat je op dit punt ‘oververzekerd’ raakt.

Wat betekent samenwonen voor de hoogte van mijn zorgtoeslag?

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Op het moment dat je gaat samenwonen wordt er niet meer alleen naar jouw inkomen gekeken, maar wordt het inkomen van je partner ook relevant. Hierdoor kan de hoogte van je zorgtoeslag verandering, of indien je partner meer verdiend, zelfs in zijn geheel vervallen.

Indien je gaat samenwonen, is het belangrijk direct deze verandering door te geven aan de Belastingdienst. Anders loop je het risico teveel zorgtoeslag te ontvangen, dat je aan het eind van het jaar mogelijk moet terugbetalen. Ga je voor 1 juli van het lopende jaar samenwonen? Dan is het inkomen van je partner direct van invloed op de hoogte van je zorgtoeslag dat jaar. In het andere geval telt het inkomen van je partner pas het jaar erop mee.

Waar moet ik nog meer op letten?

Onafhankelijk van het feit of je nu kiest voor een eigen individuele zorgverzekering of een gezamenlijke zorgpolis, het is in beide gevallen noodzakelijk je adreswijziging door te geven aan je verzekeraar. Dit kan in het gros van de gevallen eenvoudig online geregeld worden.

Overige verzekeringen

Niet alleen kan samenwonen veranderingen met zich meebrengen met betrekking tot je zorgverzekering, ook bij andere verzekeringen kan het zaak zijn je verzekering aan te passen op de nieuwe situatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je in een ander huis gaat wonen en de samenstelling van je inboedel verandert. Zorg dat je inboedelverzekering hierop aangepast wordt en voorkom dubbele verzekering (het geval waarin zowel je eigen inboedelverzekering als die van je partner blijft doorlopen).

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering biedt dekking tegen schade aan of verlies van je inboedel op het moment dat je spullen worden blootgesteld aan een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals brand, waterschade of diefstal. Op het moment dat je gaat samenwonen verandert je situatie, je krijgt nieuwe inboedel of voegt bestaande inboedel samen en je gaat misschien groter wonen. Indien je samen individueel een inboedelverzekering hebt afgesloten, wordt deze automatisch meeverhuisd.

Is het nu mogelijk één van de inboedelverzekeringen eenvoudigweg op te zeggen? Niet alle verzekeraars zijn hier toegeeflijk in. Veel verzekeraars stellen in het geval van samenwonen de eis dat de langstlopende verzekering dient te worden aangehouden. Er wordt derhalve bij het aanpassen van je inboedelverzekering op de nieuwe situatie gevraagd een kopie van de langstlopende inboedelverzekering mee te sturen.

Hoewel verzekeraars dat niet altijd zelf aangeven, kan dit wel anders. Er geldt namelijk een ‘verkeersregel’ tussen alle verzekeraars. Dat betekent dat je zelf kan kiezen welke inboedelverzekering je aanhoudt. Als je verzekeraar aangeeft dat dit niet kan, geef dan niet te snel op en wijs je verzekeraar op de verkeersregel.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.