Veranderingen in de zorg voor 2024

Op de derde dinsdag van September is het Prinsjesdag. Een jaarlijkse Nederlandse traditie waarbij de koning de troonrede voorleest. In de troonrede staat onder andere wat er het aankomende jaar gaat veranderen op financieel-economisch gebied. Zo wordt er ook bekendgemaakt wat er voor veranderingen er in de zorg zullen plaatsvinden. Wat gaat er in 2024 voor studenten veranderen wat betreft de zorg en hun zorgverzekering? Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Studenten zorgverzekering vergelijken

Zorgpremie 2024

De overheid heeft bekendgemaakt dat de zorgpremie voor 2024 flink zal gaan stijgen. De premie van de basisverzekering zal met ongeveer €12,- per maand omhoog gaan. Het totale bedrag van de zorgverzekering per maand zal daarmee uitkomen op ongeveer €149,-. De reden hiervoor is dat de zorgkosten in Nederland duurder worden; de lonen in de zorg gaan namelijk omhoog en de vergrijzing en het aantal chronisch zieken groeit. Daarnaast stijgen de benodigde zorgvoorzieningen. Hoewel dit de verwachte premiebedragen zijn, zullen de zorgverzekeraars de definitieve premie uiterlijk in november (2023) vastleggen.

Zorgtoeslag 2024

De zorgtoeslag zal echter omlaag gaan. Door het instellen van zorgtoeslag komt de Nederlands overheid relatief lagere inkomensgroepen, zoals studenten, tegemoet in de kosten van de zorgpremie. Of je recht hebt op zorgtoeslag en de hoogte daarvan is afhankelijk van je inkomen. Het maandelijkse bedrag dat je als toeslag ontvangt is bedoeld om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. De zorgtoeslag zal dalen naar €127,- per maand. Dit bedrag was voor 2023 extra verhoogd met als doel om de algemene koopkracht iets te verbeteren, maar deze valt weer weg in 2024.

Het eigen risico 2024

In 2024 blijft het eigen risico gelijk. Het aankomend jaar zal het eigen risico dus €385,- zijn. Het eigen risico is verplicht en is het bedrag dat je zelf betaalt op het moment dat je gebruik maakt van de zorg uit de basisverzekering. Je kunt er wel voor kiezen om het eigen risico te verhogen, om op die manier de kosten van de premie te verlagen.

De collectieve korting vervalt

Vanaf 2023 is de groepskorting op de verplichte zorgverzekeringen verdwenen. Eerder konden groepen, zoals bijvoorbeeld studenten, een korting van 5% krijgen op hun basis zorgverzekering. Ook in 2024 mogen verzekeraars deze collectiviteitskorting niet meer geven. De collectiviteiten mogen wel blijven bestaan, daarnaast mogen er nog wel kortingen worden gegeven op aanvullende zorgverzekeringen.

Wijzigingen basisverzekering 2024

De inhoud van de basisverzekering zal voor een groot deel hetzelfde blijven. Er zijn slechts een aantal kleine wijzigingen:

  • Allereerst wordt oefentherapie voor valpreventie in het basispakket opgenomen. Speciale oefentherapie kan het risico dat senioren hebben op verwondingen door vallen verminderen.
  • De tweede wijziging is dat de regeling voor Long-Covid patiënten wordt verlengd. Dit betekent dat mensen die langdurig klachten hebben als gevolg van een Covid besmetting recht hebben op een vergoeding voor de extra zorg die zij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en/of diëtiek.
  • Tot slot zal de periode van de vergoeding van de kraamzorg in 2024 verlengd worden. Dit betekent dat het toegekende aantal uren verdeeld kan worden over 6 weken in plaats van over 10 dagen. De eigen bijdrage per uur blijft hetzelfde.

Belangrijke data met betrekking tot de zorg

  • 12 november 2023: dit is de uiterlijke datum waarop de hoogte van de zorgpremie voor 2023 bekend wordt gemaakt.
  • 31 december 2023: dit is de uiterlijke datum waarop je je zorgverzekering aan kunt passen of kunt overstappen naar een andere verzekeraar.
  • 31 januari 2024: als je je zorgverzekering hebt opgezegd, dan is dit de uiterlijke datum waarop je een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.