Zorgverzekeringswet en studenten

De Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2006 ingevoerd en is van toepassing op alle inwoners van Nederland, waaronder studenten. In deze wet is onder andere geregeld dat iedereen met een belastbaar inkomen meebetaalt aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar hoe betaal je deze bijdrage en hoe wordt de hoogte van de premie bepaald? En welke specifieke zaken moeten studenten weten over deze wet?

Wijze van betalen

Het meebetalen aan de Zorgverzekeringswet gebeurt middels een verplichte inkomensafhankelijke bijdrage: de bijdrage Zorgverzekeringswet ( ook wel ‘bijdrage Zvw’ of ‘IAB’). Deze bijdrage wordt door je werkgever automatisch ingehouden op je salaris of pensioen. De bijdrage Zorgverzekeringswet wordt betaald aan de Belastingdienst. Wanneer je een uitkering hebt, wordt de bijdrage ingehouden door de uitkeringsinstantie. Bij andere vormen van inkomsten, zoals bij alimentatie of winst uit eigen onderneming, betaal je zelf de bijdrage. In dat geval ontvang je een aanslagbiljet van de Belastingdienst waarop het te betalen bedrag aangegeven is. Dit kan ook relevant zijn voor studenten met een bijbaan of eigen onderneming.

Hoogte bijdrage en zorgtoeslag

De premie van de bijdrage Zvw is gelukkig niet zo hoog als de premie van je zorgverzekering. Het totaal van je inkomen waarover je een percentage bijdrage Zvw moet betalen, wordt het bijdrage-inkomen genoemd. De hoogte van de bijdrage die wordt ingehouden is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en het soort inkomen dat je hebt. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage Zvw. De bijdrage wordt berekend over het maximale bijdrage-inkomen en dat verschilt per jaar. Indien je inkomen hoger is dan dat maximum, betaal je daarboven geen bijdrage Zvw meer. Studenten met een laag inkomen, zoals veel studenten, kunnen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag – een maandelijkse uitkering van de overheid om de kosten van zorgverzekering te helpen dekken. Bereken hier de zorgtoeslag.

Vergoeding bijdrage Zvw

Omdat de bijdrage Zvw door werkgevers en uitkeringsinstanties verplicht wordt ingehouden op je loon, zijn zij meestal ook verplicht deze te vergoeden. Deze vergoeding wordt dan bij je brutoloon opgeteld waarover wel weer loonheffing moet worden betaald. Dit is ook op je loonstrook zo te zien; eerst wordt de vergoeding bij je salaris opgeteld, daarna wordt de bijdrage Zvw daadwerkelijk ingehouden. Er zijn situaties waarin je geen recht hebt op een vergoeding voor het betalen van de bijdrage Zvw. Dit geldt bijvoorbeeld voor AOW, (pre)pensioen of lijfrente en sommige VUT-uitkeringen. Studenten die naast hun studie werken, moeten dit aspect van de Zorgverzekeringswet begrijpen.

Teruggaaf en Eigen Risico

Wanneer je meerdere (bij)baantjes hebt en dus meerdere werkgevers, kan het zijn dat je te veel bijdrage Zvw afdraagt. In dat geval houden je werkgevers samen te veel bijdrage Zvw in. Gelukkig houdt de Belastingdienst dit bij en betalen zij het in een kalenderjaar te veel betaalde bedrag automatisch terug. Ook als je van (één van) je werkgevers of uitkeringsinstanties geen vergoeding ontvangen hebt voor de ingehouden bijdrage Zvw, dan betaalt de Belastingdienst de teruggaaf aan je uit. Naast deze aspecten moeten studenten ook rekening houden met het eigen risico van hun zorgverzekering. Dit betekent dat je de eerste paar honderd euro aan zorgkosten per jaar zelf moet betalen voordat de verzekering de kosten dekt.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.