Dé studentenverzekering specialist

Zorgverzekeringswet

De Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) is in 2006 ingevoerd. In deze wet is onder andere geregeld dat iedereen met een belastbaar inkomen meebetaalt aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Hoe betaal je deze bijdrage en hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?

Wijze van betalen

Het meebetalen gebeurt middels een verplichte inkomensafhankelijke bijdrage (ook wel ‘bijdrage Zvw’ of ‘IAB’) die wordt betaald aan de Belastingdienst. Deze bijdrage wordt door je werkgever automatisch ingehouden op je salaris of pensioen. Wanneer je een uitkering hebt, wordt de bijdrage ingehouden door de uitkeringsinstantie. Bij andere vormen van inkomsten betaal je zelf de bijdrage, bijvoorbeeld wanneer je alimentatie ontvangt of bij winst uit eigen onderneming. In dat geval ontvang je een aanslagbiljet van de Belastingdienst waarop het te betalen bedrag aangegeven is.

Hoogte bijdrage

De hoogte van de bijdrage is gelukkig niet zo hoog als de premie van je zorgverzekering. Het totaal van je inkomen waarover je een percentage bijdrage Zwv moet betalen, wordt het bijdrage-inkomen genoemd. De hoogte van de bijdrage die wordt ingehouden is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en het soort inkomen dat je hebt. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage Zvw. De bijdrage wordt berekend over het maximale bijdrage-inkomen en dat verschilt per jaar. Indien je inkomen hoger is dan dat maximum, betaal je daarboven geen bijdrage Zvw meer.

Vergoeding bijdrage Zvw

Omdat de bijdrage Zvw door werkgevers en uitkeringsinstanties verplicht wordt ingehouden op je loon, zijn zij meestal ook verplicht deze te vergoeden. Deze vergoeding wordt dan bij je brutoloon opgeteld waarover wel weer loonheffing moet worden betaald. Dit is ook op je loonstrook zo te zien;  eerst wordt de vergoeding bij je salaris opgeteld, daarna wordt de bijdrage Zvw daadwerkelijk ingehouden. Er zijn situaties waarin je geen recht hebt op een vergoeding voor het betalen van de bijdrage Zvw. Dit geldt bijvoorbeeld voor AOW, (pre)pensioen of lijfrente en sommige VUT-uitkeringen.

Teruggaaf

Wanneer je meerdere (bij)baantjes hebt en dus meerdere werkgevers, kan het zijn dat je te veel bijdrage Zvw afdraagt. In dat geval houden je werkgevers samen te veel bijdrage Zvw in. Gelukkig houdt de Belastingdienst dit bij en betalen zij het in een kalenderjaar te veel betaalde bedrag automatisch terug. Ook als je van (één van) je werkgevers of uitkeringsinstanties geen vergoeding ontvangen hebt voor de ingehouden bijdrage Zvw, dan betaalt de Belastingdienst de teruggaaf aan je uit.

Vind je deze informatie nuttig?