Begrippenlijst zorgverzekering

Het is begrijpelijk dat enkele termen in de wereld van de zorgverzekering nog steeds onduidelijk zijn voor jou. Hieronder volgen de belangrijkste termen over zorgverzekeringen op alfabetische volgorde.

Aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering ben je verzekerd voor de kosten van zorg die buiten het basispakket vallen. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering te nemen en bovendien heeft de verzekeraar het recht je –op grond van zijn vastgestelde voorwaarden- te weigeren.

Acceptatieplicht

Omdat het afsluiten van tenminste een basiszorgpakket verplicht is in Nederland, mag de zorgverzekeraar je niet weigeren. Bij een aanvullende verzekering geldt deze acceptatieplicht niet.

Basispakket

Er bestaat een wettelijke verplichting om een zorgverzekering met een basispakket te nemen. Het standaardpakket wordt samengesteld door de overheid en is dus bij elke zorgverzekeraar gelijk.

Bijdrage Zvw

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is onder andere vastgelegd dat iedereen met een belastbaar inkomen meebetaalt aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. Het meebetalen gebeurt middels een verplichte inkomensafhankelijke bijdrage (ook wel ‘bijdrage Zvw’ of ‘IAB’) die wordt betaald aan de Belastingdienst. Deze bijdrage wordt door je werkgever automatisch ingehouden op je salaris of pensioen.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve, aanvullende zorgverzekering is door een groot aantal mensen tegelijk afgesloten. Deze mensen delen vaak iets gemeenschappelijks, zoals dezelfde werkgever, lidmaatschap bij een sportclub of bij een patiëntenvereniging. Met collectieve verzekeringen krijg je vaak een korting op de te betalen premie. Instellingen waar je als student eventueel een collectieve, aanvullende zorgverzekering kan afsluiten zijn bijvoorbeeld je hogeschool/universiteit, de studenten sportvereniging of de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

EHIC-pas

EHIC staat voor European Health Insurance Card, ofwel een Europese zorgpas. De pas geeft je recht op noodzakelijk medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De pas is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) plus Zwitserland, Macedonië en Australie.

Verplicht Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de kosten dat de verzekerde voor zijn eigen rekening neemt. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het eigen risico €385,-. Dit bedrag staat vast en is onafhankelijk van de verzekeraar waar je bent aangesloten. De kosten boven dit bedrag krijg je wel vergoed. Er is mogelijkheid om hier van af te wijken, zie hiervoor vrijwillig eigen risico.

Vrijwillig Eigen risico

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger eigen risico (vrijwillig eigen risico) bovenop het verplichte eigen risico. In dat geval wordt de maandelijkse premie die je voor de basisverzekering betaalt lager. Je kan maximaal 500 euro vrijwillig eigen risico toevoegen aan je eigen risico.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van je zorgverzekering. Het doel is om de kosten die je aan de premie voor de zorgverzekering kwijt bent betaalbaar te houden. De zorgtoeslag krijg je maandelijks uitgekeerd van de Belastingdienst.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De meeste zaken met betrekking tot zorgverzekeringen zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet, een Nederlandse wet die is ingevoerd in 2006. In deze wet is onder andere de acceptatie- en verzekeringsplicht geregeld. Ook de zorgtoeslag en bijdrage Zvw is hierin opgenomen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.