Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen zijn de laatste jaren veel in populariteit gestegen. Hoewel de reguliere geneeskunde een onmisbare belangrijke rol blijft spelen, kiezen steeds meer mensen voor een alternatieve wijze van het verhelpen van bepaalde gezondheidsklachten of pijnbestrijding. Met name wanneer met de reguliere geneeskunde niet de gewenste resultaten worden geboekt. Wat zijn alternatieve geneeswijzen precies? Hoe verhouden de alternatieve geneeswijzen zich tot de reguliere geneeskunde? Welke vormen zijn er precies en in hoeverre worden de behandelkosten van alternatieve geneeswijzen vergoed door je zorgverzekering?

Alternatieve geneeswijzen vergoedingtool

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alle vormen van therapie, geneesmiddelen en andere diagnostische behandelingen die niet binnen de kaders van de medische wetenschap vallen worden aangeduid als alternatieve geneeswijzen. Er zijn veel vormen van alternatieve geneeswijzen. Een aantal bekende voorbeelden van alternatieve geneeswijzen zijn: ayurveda, acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, Chinese geneeswijzen, counseling en paranormale geneeswijzen.

Om van deze alternatieve geneeswijzen gebruik te maken is het bezoeken van een daarvoor gespecialiseerde therapeut de aangewezen weg. Ook kan je zelf bijvoorbeeld homeopathische middelen of geneeskrachtige kruiden aanschaffen, met name voor kleine ongemakken kan dit uitkomst bieden. Door de veelheid aan aanbod en keuzemogelijkheden kan het echter toch fijn zijn advies te krijgen van een gespecialiseerde therapeut. Er zijn hierbij twee soorten geneesmiddelen te onderscheiden. Dat zijn:

  • Homeopathische geneesmiddelen: middelen die dezelfde symptomen veroorzaken als de ziekte.
  • Antroposofische geneesmiddelen: hierbij wordt er gekeken naar meerdere ‘lagen’ van het lichaam. Er wordt gezocht naar de plek waar het evenwicht verstoord wordt.

Medicijnen die worden voorgeschreven moeten wel zijn geregistreerd in de Geneesmiddelenwet als geneesmiddel. Staat het medicijn niet in deze wet, dan is het vaak ook niet mogelijk om een vergoeding hiervoor te krijgen.

Reguliere geneeskunde versus alternatieve geneeswijzen

Zoals eerder aangestipt, speelt de reguliere geneeskunde een onmisbare rol in de behandeling van een groot deel van de gezondheidsklachten, bijvoorbeeld spoedeisende medische zorg. Toch zijn er bepaalde, misschien vaak terugkomende niet levensbedreigende klachten die misschien een andere behandelwijze vergen. Misschien heb je rugklachten of vaak hoofdpijn? Waar de reguliere geneeskunde je op dat moment helpt met het bestrijden van de symptomen, trachten alternatieve geneeswijzen de oorzaak van de klacht te achterhalen.

De alternatieve geneeswijzen hanteren dus een andere filosofie; de bestrijding van de oorzaak van de klachten staat voorop. Indien je bijvoorbeeld regelmatig hoofdpijn hebt is het fijn dat je met reguliere pijnbestrijdingsmiddelen de hoofdpijn kan laten verdwijnen. De kans is echter groot dat je hoofdpijn op den duur weer terug komt, omdat je niet de oorzaak maar de symptomen van de hoofdpijn hebt aangepakt. Het beoogde doel van alternatieve geneeswijzen is dus het probleem bij de wortel aan te pakken.

Andere manier van werken

Een consult bij je huisarts duurt vaak niet langer dan 10-15 minuten. Het resultaat is vaak dat je klacht besproken wordt en je een recept krijgt voorgeschreven. Er is daarbij minder tijd voor overige vragen. Een consult bij bijvoorbeeld een natuurgeneeskundige verloopt op een heel andere manier. Het eerste consult duurt vaak minimaal een uur. Niet alleen je klachten, maar ook hoe het je op dit moment vergaat in je leven en wat je in het verleden hebt meegemaakt zijn hierbij van belang. Met dit totaalbeeld kan de natuurgenezer inzicht krijgen in de mogelijke oorzaak van je klachten. Zijn deze lichamelijk, emotioneel of mentaal van aard? Om dit inzichtelijk te krijgen wordt de tijd voor je genomen en wordt beoogt je een behandeling op maat te geven afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Vergoeding via je zorgverzekering

Er zijn verschillende vormen van alternatieve geneeswijzen. De bekendste en meest voorkomende vormen van alternatieve geneeswijzen zijn:

Chinese geneeswijzen

Bij Chinese geneeswijzen wordt de mens als geheel gezien. Er wordt hier dan ook vanuit gegaan dat lichaam en geest  volledig met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen psychische en fysieke klachten elkaar beïnvloeden. Onder Chinese geneeswijzen valt onder andere acupunctuur en verschillende Chinese geneesmiddelen.

Acupunctuur

Dit is een geneesmethode wat is ontstaan vanuit de traditionele Chinese geneeskunde. Bij acupunctuur worden naalden op de acupunctuurpunten in het lichaam geprikt. Dit bevordert de doorstroom van ‘chi’ in het lichaam. Hierbij wordt in feite de gehele persoon behandeld. Door de naaldjes worden de blokkades in de energiestroom van jouw lichaam opgeheven, waardoor mensen zich beter in hun vel gaan voelen.

Homeopathie

Bij Homeopathie wordt het zelfherstellende vermogen gestimuleerd. Homeopathie is gebaseerd op een paar principes. Ten eerste op gelijksoortigheid. Met gelijksoortigheid wordt bedoeld dat een ziekte wordt genezen met behulp van een middel dat eigenlijk soortgelijke ziektes veroorzaakt. Ten tweede is homeopathie gebaseerd op gepotentieerde middelen (verdunde middelen). Volgens de grondlegger van de homeopathie hebben geneesmiddelen een te heftige werking en daarom heeft hij de middelen verdund. De middelen bleven hun werking houden. Ten derde  gaat homeopathie uit van de behandeling van de gehele mens. De klacht wordt hier niet bij behandeld maar er wordt gekeken of het zelf genezend vermogen van de patiënt verhoogd kan worden.

Counseling

Counseling is een alternatieve geneeswijze waarbij emotionele hulpverlening centraal staat. Bij counseling wordt getracht om mensen te helpen om problemen op te lossen of hanteren, antwoorden te vinden op vragen, ongebruikte mogelijkheden te benutten en kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde, een geneeswijze die ook uitgaat van het zelfherstellende vermogen van het lichaam heeft verschillende behandelmethoden. Zo is er ayurveda, een behandelmethode waarbij verschillende geneesmiddelen op basis van kruiden en mineralen worden gebruikt. Ook vallen kruidentherapie, lichttherapie, voedingstherapie en hydrotherapie onder de natuurgeneeskunde. Al deze vormen van alternatieve geneeswijzen worden niet vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Alternatieve geneeswijzen kunnen wel bij verschillende verzekeraars vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar of de alternatieve geneeswijze vergoed wordt of niet. Indien je dus een vergoeding wil ontvangen voor deze kosten, dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Wat je aanvullende verzekering vergoedt is afhankelijk van twee factoren:

  • De maximale vergoeding die je verzekeraar biedt per losse behandeling
  • De maximale vergoeding die je verzekeraar biedt op jaarbasis

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

  • www.gezondheidsplein.nl
  • nl.wikipedia.org
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.zorginstituutnederland.nl

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Medisch advies

Onze website heeft als doel om studenten en jongeren zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.