Uitkering van schade bij aansprakelijkheid

Indien je een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, biedt deze verzekering tot op bepaalde hoogte dekking voor schade die je per ongeluk aan een ander of andermans spullen toebrengt. Maar wat moet je nu precies doen op het moment dat je aansprakelijk bent gesteld voor een schadegebeurtenis? En hoe gaat de uitkering van het schadebedrag door je aansprakelijkheidsverzekeraar in zijn werk? Het antwoord op deze en andere relevante vragen bij schade-uitkering staan in dit artikel centraal.

Wat te doen bij schade?

De eerste stap is alles in veiligheid te stellen en mogelijke verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken! Dit wordt door aansprakelijkheidsverzekeraars ook wel als bereddering omschreven.

Schade melden

Vervolgens is het zaak de schade z.s.m. te melden bij je aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit kan vaak op verschillende wijzen, via een online schadeformulier of telefonisch bijvoorbeeld. Probeer bij het indienen van het schadeformulier zoveel mogelijk relevante informatie en bewijsmateriaal bij te voegen. Op die manier kan de verzekeraar het schadegeval goed beoordelen. Je kan hierbij denken aan:

  • Foto’s;
  • Aankoopbonnetjes van beschadigde goederen;
  • Eventueel garantiebewijzen.

Waar moet ik nog meer op letten?

Er zijn nog een aantal belangrijke zaken waar je op moet letten bij schade:

  • Is de schade ook via andere verzekeringen verzekerd? Dit dien je dan door te geven aan je aansprakelijkheidsverzekeraar.
  • Maak niet al te snel de belofte aan de benadeelde dat de schade wel door je aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.
  • Ga niet over tot het maken van herstelkosten van de schade zonder dit in overleg met je aansprakelijkheidsverzekeraar te doen.

Op het moment dat je geen rekening houdt met bovengenoemde eigen plichten bij schade, bijvoorbeeld bij het zoveel mogelijk beperken van verdere schade, kan het zijn dat je minder of zelfs geen schadevergoeding uitgekeerd krijgt. Tegen deze beslissing kan je overigens bezwaar maken bij de verzekeraar.

Wat gebeurt er na de schademelding?

Na de schademelding zal je aansprakelijkheidsverzekeraar de schade beoordelen en kijken of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende reactietermijnen. Meestal krijg je binnen een week tot 10 dagen wel bericht. Ook zal de verzekeraar beoordelen of de aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor de schade die is toegebracht. Hieruit kunnen een aantal beslissingen voortvloeien:

1. Er vindt toekenning van je schadeclaim plaats

Indien je aansprakelijkheidsverzekeraar van mening is dat je aansprakelijk bent en de verzekering voor deze schade dekking biedt, wordt je claim toegekend. De gedupeerde van de schade, bijvoorbeeld de vriend waar je per ongeluk de kast met aquarium hebt omgestoten, krijgt dan zo snel mogelijk het bedrag (in de regel vaak binnen een week) op zijn rekening gestort van jouw aansprakelijkheidsverzekeraar. Je hoeft dus zelf niets te doen.

2. Je verzekeraar vraagt om aanvullende gegevens

Soms kan het zo zijn dat, om het schadegeval te kunnen beoordelen, je verzekeraar aanvullende gegevens nodig heeft of aanvullend onderzoek is vereist. Het kan zijn dat je zelf om aanvullende informatie wordt gevraagd of een expert wordt ingeschakeld om de schade op te nemen. Aan de hand van het rapport met de onderzoeksuitkomsten wordt de schade opnieuw beoordeeld door je aansprakelijkheidsverzekeraar.

Bij bepaalde schadegevallen is herstel niet altijd mogelijk bijvoorbeeld bij herstelbare schade of diefstal in deze gevallen zal je verzekeraar om aanvullende informatie vragen bijvoorbeeld:

  • Vervangingsofferte;
  • Politierapportage;
  • Eventuele aanschafnota’s

3. Je kan niet aansprakelijk worden gesteld

In het geval je niet aansprakelijk bent voor de schade, zal je aansprakelijkheidsverzekeraar aan de gedupeerde laten weten dat jij niet schadeplichtig bent.

4. Er vindt geen toekenning van je schadeclaim plaats

Het kan zijn dat je aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt voor de toegebrachte schade. Je verzekeraar zal je hierover informeren en ook nader aangeven wat je mogelijk verder kan doen. Benieuwd naar de dekking van verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen? Vergelijk zelf de dekking, premie en voorwaarden in onze top 5 aansprakelijkheidsverzekeringen!

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten en jongeren. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over verzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten.

Bronnen

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

Keurmerk

Gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

linda van Reenen

Informatie gecontroleerd door onze expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Linda van Reenen. Zij is meer dan 5 jaar werkzaam voor Studentenverzekering.nl en specialist op het gebied van studenten verzekeringen. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.

Disclaimer

Studentenverzekering.nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina. Mocht er iets niet kloppen? Laat het ons direct weten! Dan passen we dat direct aan.