Dé studentenverzekering specialist

Verschil met WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verward met een WA verzekering. Een WA verzekering staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Een WA verzekering is, in tegenstelling tot een aansprakelijkheidsverzekering, wettelijk verplicht voor individuen die een motorrijtuig besturen. Beide verzekeringen dekken verschillende zaken. Hieronder wordt uitgelegd wat nu precies de verschillen zijn tussen deze verzekeringen.

WA verzekering (autoverzekering)

WA verzekering staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en is voor individuen die een motorrijtuig besturen dus wettelijk verplicht. Een WA verzekering wordt ook wel een autoverzekering genoemd.

Een WA verzekering dekt schade die jij met je motorrijtuig aan anderen veroorzaakt. De wet die men verplicht stelt om een WA verzekering af te sluiten heet de ‘Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen’ (Wam). In deze wet staat ook genoemd aan welke eisen een WA verzekering minimaal moet voldoen.

Onder motorrijtuigen vallen alle gemotoriseerde voertuigen die bestemd zijn om voortbewogen te worden, anders dan langs een rails. Hieronder vallen auto’s, bussen, motorfietsen, bromfietsen, trekkers, bromscooters, brommobielen en elektrische fietsen. Wanneer je schade aan een ander veroorzaakt met een caravan of aanhangwagen, ben je ook verzekerd indien deze aan de auto is gekoppeld.

De premie die je betaalt voor een WA verzekering is afhankelijk van verschillende zaken, waaronder het soort motorrijtuig die je bestuurt, hoeveel je per jaar rijdt, je leeftijd en hoe zwaar je auto is.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij aansprakelijk voor bent. Je bent verzekerd voor letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je kat. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • Schade waar jij aansprakelijk voor bent zoals letselschade bij anderen en schade aan materiële zaken
 • Schade die niet met opzet toegebracht is
 • Schade aangericht door je huisdier
 • Schade als gevolg van een mankement aan je huis

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet:

 • Schade die met opzet veroorzaakt is
 • Schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Schade aan gehuurde of geleasede zaken
 • Schade veroorzaakt door seksueel gedrag
 • Enkel financiële schade

Een uitgebreidere opsomming over de schade die een aansprakelijkheidsverzekering wel of niet dekt, vind je onder dekking.

Verschil

De grootste verschillen tussen een gewone aansprakelijkheidsverzekering en de WA verzekering zijn:

 • Een WA verzekering is verplicht wanneer je in het bezit bent van een motorrijtuig, een gewone aansprakelijkheidsverzekering is altijd optioneel, dus nooit verplicht.
 • Een WA verzekering dekt de schade die jij hebt toegebracht aan anderen met een gemotoriseerd voertuig. De gewone aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je zonder een motorrijtuig hebt toegebracht aan anderen.

Conclusie

Wanneer we spreken over de WA verzekering dan wordt de wettelijke verplichte WA-dekking bedoeld die bezitters van een motorrijtuig moeten hebben. Voor de schade die wordt gedekt binnen deze verzekering biedt de AVP (de gewone aansprakelijkheidsverzekering) geen dekking. Je zou dus beide verzekeringen naast elkaar kunnen afsluiten zonder dat je dubbel bent verzekerd.

Vind je deze informatie nuttig?