Dé studentenverzekering specialist

Handige adressen

Studentenverzekering.nl heeft een handige adressenlijst samengesteld met verschillende websites die objectieve informatie bieden met betrekking tot je zorgverzekering.

Rijksoverheid.nl

Op de website van de rijksoverheid kan je objectieve informatie vinden over je zorgverzekering in het algemeen. Bij ‘vraag en antwoord’ worden veelgestelde vragen beantwoord. Wanneer ben je bijvoorbeeld verplicht een zorgverzekering af te sluiten? Wat is het eigen risico? En welke zaken zijn er in het nieuwe jaar veranderd in het basispakket? Daarnaast worden nieuwsberichten gepubliceerd met betrekking tot de actualiteiten omtrent de zorgverzekering en zijn er ruim 200 officiële publicaties te vinden uit de politiek.

Zorgverzekeringslijn.nl

Op deze website vind je onafhankelijke informatie over de zorgverzekering. Zoals de naam al doet vermoeden kan je ook gratis bellen naar het op de site genoemde telefoonnummer met al je vragen. Indien je tegen betalingsproblemen aanloopt of naar het buitenland gaat, kan je er ook voor advies terecht. Het telefoonnummer is: 0800 – 646 46 44.

ZorginstituutNederland.nl

Het zorginstituut Nederland, voorheen bekend als CVZ, heeft een breed takenpakket. Het instituut houdt onder meer toezicht op consumenten die verplicht verzekerd zijn en dienen te blijven voor de Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Indien je niet op tijd een zorgverzekering afsluit of als wanbetaler wordt geregistreerd kan je als student in aanraking komen met het Zorginstituut. Op het moment dat je verplicht bent een zorgverzekering af te sluiten en onverzekerd bent krijg je een brief van het zorginstituut. Indien je na 3 maanden nog steeds geen zorgverzekering hebt afgesloten, krijg je een boete.

Belastingdienst.nl

Kan ik zorgtoeslag krijgen? Om je tegemoet te komen in de kosten voor de zorgverzekering, heeft de Nederlandse overheid de zorgtoeslag in het leven geroepen. Op de website van de belastingdienst kan je berekenen of, en zo ja, voor hoeveel zorgtoeslag je in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van je inkomen. Je kan de belastingdienst afdeling zorgtoeslag bereiken op: 0800 – 0543.

SVB (Sociale Verzekeringsbank)

De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de uitvoering van Nederlandse volksverzekeringen, zoals het PGB (Persoonsgebonden Budget). Als student is de kans groot dat je in aanraking komt met de SVB op het moment dat je langer dan een jaar naar het buitenland gaat om bijvoorbeeld te studeren. De SVB adviseert je dan over het eventuele behoud van je Nederlandse zorgverzekering. Je kan het SVB bereiken op: 020 – 656 56 56.

Kiesbeter.nl

Ben je op zoek naar een zorgverlener op basis van een bepaalde ziekte of aandoening? Op Kiesbeter.nl staat niet alleen wat goede zorg is voor een bepaalde ziekte of aandoening, ook wordt aangegeven hoe goed de aangeboden zorg bij de genoemde aanbieders is.

Medicijnkosten.nl

Wil je precies te weten komen of een bepaald medicijn dat je nodig hebt voor vergoeding in aanmerking komt via je zorgverzekering? Dan biedt de website medicijnkosten.nl uitkomst. Je kan er onder meer inzien of het medicijn in het GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) is opgenomen, je eventueel zelf wat moet bijbetalen, of er extra voorwaarden gelden of er een alternatief geneesmiddel is wat wel volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Het enige wat je hoeft te doen is de naam van het geneesmiddel in te vullen.

Hulpmiddelenwijzer.nl

Indien je kampt met een bepaalde (chronische) aandoening, kan het zijn dat je bij je alledaagse activiteiten hulpmiddelen nodig hebt. Op deze website wordt informatie gegeven over de voorhanden zijnde hulpmiddelen afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), de naam zegt het al, geeft advies over financiën van huishoudens in het algemeen. De website bevat ook informatie specifiek gericht op studenten. Zo maakt het Nibud bijvoorbeeld inzichtelijk wat studeren en op kamers wonen gemiddeld kost.

Wilweg.nl

Ben je van plan een tijdje naar het buitenland te gaan om daar te studeren of stage te lopen? Wilweg.nl maakt inzichtelijk welke mogelijkheden je allemaal hebt om voor meer of minder lange tijd naar het buitenland te gaan. Zo wordt informatie gegeven over de onderwijssystemen in verschillende landen en toelatingseisen maar ook over bijvoorbeeld Visa, het zoeken van woonruimte, stagevergoedingen en mogelijke beurzen die je kan aanvragen. Ook kan je er terecht voor het lezen van ervaringen van andere studenten.

Vind je deze informatie nuttig?