Koopkracht student lager

De meeste huishoudens gaan er in 2014 iets op vooruit. Voor het eerst in jaren stijgt de gemiddelde koopkracht. Een van de weinige groepen die er volgens het Nibud iets op achteruit gaan zijn studenten met een bijbaan. Gemiddeld hebben deze vijf euro minder te besteden per maand.
 
Verandering koopkracht berekenen
Het Nibud maakt ieder jaar een berekening van de koopkracht van de Nederlandse huishoudens. De koopkracht houdt in hoeveel dingen je met een bepaald inkomen kan kopen. Dit is onder andere afhankelijk van regelgeving rondom uitkeringen, belastingen, wonen en kinderen. Nibud heeft de koopkracht voor honderd verschillende typen huishoudens berekend. Een van deze soorten is de groep studenten met een basisbeurs en een bijbaan van vijfduizend euro per jaar.
 
Studenten profiteren niet
De afgelopen jaren ging de koopkracht steeds omlaag. Dit kwam doordat producten duurder werden, de premies van verzekeringen omhoog gingen en de belastingmaatregelen negatief waren. Dit jaar is het voor het eerst voor de meeste werkenden en uitkeringsgerechtigden anders. Voor studenten met een bijbaan is er echter nog geen stijgende koopkracht. Deze groep gaat er de komende tijd 0,6 procent op achteruit. Dit is op jaarbasis zestig euro. Over de koopkracht van studenten zonder bijbaan heeft het Nibud geen gegevens verzameld.
 
De student in 2014
Studenten zullen dit jaar volgens het Nibud te maken gaan krijgen met een stijgende kamerhuur. Ook gaat de belasting op water, energie en drank omhoog. Dit kan van invloed zijn op de directe leefsituatie van de student. Daarentegen blijft de basisbeurs nog wel bestaan en wordt er nog geen verplicht leenstelsel ingevoerd. Het inkomen van de studenten blijft dus ongeveer gelijk.
 
Bekijk jouw situatie
Het Nibud heeft een tool ontwikkeld waarmee je op basis van een aantal persoonlijke gegevens meer informatie kunt krijgen over de dingen die voor jou in 2014 gaan veranderen. Je krijgt een overzicht van de overheidsmaatregelen die op jou van invloed kunnen zijn. Alle informatie over het stijgen of dalen van de koopkracht is volgens het Nibud gebasseerd op voorbeelden en externe factoren zoals ziekte of werk kunnen een grote invloed op jouw persoonlijke situatie hebben.

Altijd de goedkoopste studentenverzekering?