Dé studentenverzekering specialist

Privacy & Disclaimer

Studentenverzekering.nl behandelt alle gegevens die binnenkomen (zoals bezoekersaantallen) met uiterste zorg. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verspreid of op een andere manier openbaar gemaakt.

IP-adres

Wij gebruiken je IP-adres uitsluitend om het surfgedrag en om het aantal bezoekers op deze website te registreren. De reden hiervoor is dat we Studentenverzekering.nl hierdoor nog beter af kunnen stemmen op jouw behoeften.

Persoonsgegevens

Wanneer Studentenverzekering.nl jou vraagt om persoonlijke gegevens zullen deze uitsluitend worden gebruikt om contact met jou op te kunnen nemen. Wij waarborgen de privacy van onze bezoekers met uiterste zorgvuldigheid. Persoonsgegevens zullen door ons op geen enkele manier verspreid worden.

Vragen

Voor vragen die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en jouw privacy kun je mailen naar info@studentenverzekering.nl.

Wijzigingen

Studentenverzekering.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen.

Disclaimer

Auteursrechten

De redactie van Studentenverzekering.nl heeft de informatie op de site met veel zorgvuldigheid gemaakt en samengesteld. Het is niet toegestaan om zonder toestemming informatie of beeldmateriaal te verspreiden.

Betrouwbaarheid en actualiteit

Studentenverzekering.nl voelt zich verantwoordelijk voor de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die er wordt aangeboden. Wij streven naar correcte, begrijpelijke en volledige informatie op Studentenverzekering.nl. Wij zijn echter geen medisch specialisten of artsen en kunnen geen garantie bieden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aangeboden informatie: er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Mochten wij vernemen dat informatie niet volledig, correct of juist is, dan zullen wij er alles aan doen om dit te corrigeren. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts. Wij verstrekken alleen informatie op onze website, we geven nooit medische adviezen.

Schade

Studentenverzekering.nl is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door onjuistheden of problemen veroorzaakt door het aanbieden van informatie via het internet.

Algemene aard

De informatie op deze site is van algemene aard en is niet bedoeld als persoonlijk advies. Studentenverzekerig.nl kan er niet voor instaan dat de informatie niet aansluit bij het doel waarvoor je de site bezocht. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die ontstaan wanneer je op basis van onze informatie bepaalde beslissingen neemt.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen, dus in het geheugen van je computer. Cookies kunnen jouw computer en de bestanden op je computer niet beschadigen.

Herkenning

Cookies maken het mogelijk dat je bij een herhaalbezoek op een website wordt herkend omdat je al eerder een bezoek hebt gebracht aan deze website. Dit zijn de permanente cookies. Deze kun je verwijderen door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen. Ook worden cookies gebruikt om te onthouden naar welke informatie je bijvoorbeeld hebt gezocht en gekeken. Deze cookies heten sessie cookies. Deze worden verwijderd zodra je de internetbrowser afsluit.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden. Met cookies kunnen wij zien hoe vaak Studentenverzekering.nl wordt bezocht, van welke website de bezoekers vandaan komen en hoe vaak bepaalde pagina’s op Studentenverzekering.nl worden bezocht. Bovendien zorgen cookies ervoor dat de website voor jou gemakkelijker te bedienen is. Het gebruiksgemak wordt namelijk bevorderd middels het gebruiken van cookies.

Cookiewet

Op 20 mei j.l. is er een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd met betrekking tot cookies. Wanneer dit voorstel wordt doorgevoerd dan wordt het mogelijk om analytics-cookies te gebruiken zonder dat je als internetgebruiker hierover wordt geïnformeerd.

De reden hiervoor is dat dit type cookies weinig tot niet gepaard gaat met privacygevoelige gegevens van de internetgebruiker. Dit type cookies worden wel ‘functionele cookies’ genoemd. Deze hebben tot doel om als communicatie te dienen over het internet en ze zijn noodzakelijk om opgevraagde gegevens door de gebruiker aan te kunnen bieden.

Ook Studentenverzekering.nl gebruikt analytics-cookies om de effectiviteit en kwaliteit van de website te rechtvaardigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers. Vandaar dat wij ook niet om toestemming vragen tot het gebruik van analytics-cookies.

Vind je deze informatie nuttig?